airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Information om hvordan man anbringer på døgninstitution


Døgn- og visitationsafdelingen, som hører under Socialstyrelsen, arbejder med visiteringer der handler om:

- Anbringelser til de Selvstyreejet døgninstitutioner
- Anbringelser uden for Grønland
- Ændring af anbringelser, når en borger er anbragt i et af de selvstyreejet døgninstitutioner
- Kvalitetssikring af sagsakter, der omhandler efterskoleophold af en borger anbragt uden for hjemmet

Visitering til de Selvstyreejede døgninstitutioner:

For at anbringe en borger på en af de Selvstyreejede døgninstitutioner, skal kommunerne sende en visitering til Døgn- og visitationsafdelingen.

Ud fra de modtagne sagsakter vurderer Døgn- og visitationsafdelingen hvilken institution, som er bedst egnet til borgeren.

Visitationer sendes til Socialstyrelsens officielle mail: uupi@nanoq.gl

Når der sendes en visitering, skal der i mailens emnefelt stå følgende: Visitering til anbringelse på egnet døgninstitution

Følgende sagsakter skal vedhæftes:

- Socialfaglig undersøgelse
- Handleplan
- Godkendelsesbrev/Afgørelsesbrev for anbringelse til egnet døgninstitution fra Socialudvalget

Hvis borger er omfattet af Handicapforordningen skal nedenstående også være vedhæftet:

- Funktionsskema
- Udtalelser – Rapporter

Alle sagsakter skal være i PDF-filer og de relevante med underskrift.

Du kan se vejledningen her.

For at få informationer om visiteringer der handler om nedenstående emner, kontakt venligst Døgn og visitation afdelingen, på: uupi@nanoq.gl.

- Anbringelser uden for Grønland,
- Ændring af anbringelser, af en borger anbragt i et af de selvstyreejet døgninstitutioner
- Kvalitetssikring af sagsakter, der omhandler efterskoleophold af en borger anbragt uden for hjemmet