airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Vold

Vold mod børn og unge kan have mange former, og der er ofte tale om flere forskellige voldshandlinger. Det kan være fysisk vold, psykisk vold eller seksuel vold.


Tegn på at børn og unge er udsat for vold 

Er du fagperson der i dit arbejde møder børn og unge, der er udsat for vold. Her kan du finde vejledning til, hvordan du kan se tegn på, at børn og unge er udsat for vold. Du kan også finde vejledning til, hvordan du kan underrette og hjælpe børn og unge, der er udsat for vold.
Vold mod børn og unge kan have mange former, og der er ofte tale om flere forskellige voldshandlinger. Det kan være fysisk vold, psykisk vold eller seksuel vold.

Det kan være lige så skadeligt for et barn at opleve vold i hjemmet som hvis barnet selv er udsat for vold. Alle former for vold har store negative konsekvenser for børn og unge. Derfor er det afgørende, at du som fagperson handler, hvis du har mistanke om, at et barn er udsat for vold.

Hvilke tegn og signaler skal du være opmærksom på?
Du skal reagere, når et barn pludselig ændrer adfærd, eller når flere bekymrende tegn viser sig.
Du har pligt til at underrette, hvis du kender til et barn, der er udsat for vold eller vokser op i et hjem, hvor der er vold.

Tegn der kan give anledning til bekymring:
• Fysiske symptomer som fx blå mærker
• Vrede og tilsyneladende ubegrundede raseriudbrud
• Voldelig adfærd og vanskeligheder med at håndtere konflikter
• Meget sygefravær
• Angst for at gå hjem - eller løber hjemmefra
• Indesluttethed og mistænksomhed
• Undvigende eller afvisende opførsel over for voksne
• Overfladiske relationer til venner og legekammerater
• Fysiske reaktioner som ondt i maven eller ondt i hovedet
• Nervøs og angstpræget opførsel

Ofte skammer børn og unge sig over, at de er udsat for vold og prøver at skjule det. Andre er tilsyneladende upåvirkede og uden symptomer. Tegnene er ikke altid et bevis på, at der er tale om vold. Men tegnene bør altid føre til, at du overvejer situationen og dine muligheder for at handle. (LINK TIL UNDERRETNING)

Børn og unge, der bliver udsat for vold, har brug for voksne, som lytter til dem og sørger for, at volden stopper.

Voldens konsekvenser for børn og unge
Det påvirker børn og unges udvikling at leve med vold i hverdagen - både på kort og lang sigt. Vold i barndommen kan blandt andet føre til:
• Utryghed og angst
• Lavt selvværd
• Aggressioner og adfærdsvanskeligheder
• Spiseforstyrrelser og misbrug
• Selvmordsforsøg og psykiske lidelser