airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Angerlarsimaffik Uulineq

Angerlarsimaffik Uulineq er landsdækkende døgninstitution for børn og unge med autisme spektrum forstyrrelser
Kontakt
Adresse:
Uulineq 2
Postboks 7121
3900 Nuuk

Tlf: 32 11 41
E-mail: uulineq@nanoq.gl
Pladser
15 pladser
Beskrivelse
Angerlarsimaffik Uulineq er en landsdækkende døgninstitution for børn og unge og voksne med autismespektrumforstyrelser (ASF). Flere af beboerne har forskellige tillægsdiagnoser og en betydelig nedsat funktionsevne.
Angerlarsimaffik Uulineq består af 4 afdelinger: UULINEQ, SULUPPALUK, QIIMANEQ samt NIGERLEQ. Afdelingerne er placeret fire forskellige steder i byen.
Angerlarsimaffik Uulineqs tilbyder en hverdag, hvor der gennem forståelse og anerkendelse i en faglig forankring søges mod udviklingsmuligheder for den enkelte beboer.
Angerlarsimaffik UULINEQ vil gerne sikre udvikling gennem et fundament, der bygger på viden, erfaring, omsorg, engagement, accept og respekt for det enkelte menneske.
Der er i alle afdelinger fokus på få forstyrrelser, hvilket betyder, at alle rum er minimalistisk indrettet. Der er egen sanse- og terapirum, som bruges af alle afdelinger.
Der udarbejdes årlige udviklingsplaner samt statusrapporter for den enkelte beboer.
Mål
Najugaqarfik Uulineqs mål og opgaver er bl.a. følgende:
At sikre udvikling gennem et fundament der bygger på omsorg, anerkendelse, accept og respekt for den enkelte beboer og derved få opbygget selvværd og selvtillid til egne evner.
At arbejde struktureret der sikrer en forudsigelig hverdag.
At give beboeren mulighed for at påvirke sin egen dagligdag, hvor der opstilles alternativer.
At give beboerne hjælp og støtte til medbestemmelse og indflydelse for på den måde at styrke og udvikle sin selvstændighed.
At give hjælp og støtte til personlig hygiejne, pleje og omsorg.
At give hjælp og støtte til fysisk sundhed med fokus på kost og motion.
At give hjælp og støtte til aktiviteter som f.eks. Indkøb, biograftur, idrætsklubber.
At samarbejde med forældre prioriteres højt med ugentlige samtaler.
Der vægtes høj faglighed fra personalet gennem videreuddannelse både internt som eksternt.
Pædagogisk metode
Relations pædagogik
TEACCH inspireret - visualisering og struktur både med pictogrammer og skriftlige dagsskemaer.
PECS
Tegn Til Tale (TTT)