airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Børnehjemmet Uummannaq

Døgntilbud til børn og unge med medfødt handicap såsom føtalt alkoholsyndrom, autismespektrumforstyrrelse, ADHD og mental retardering
Kontakt
Radioqarfiup aqqutaa B-1451
3961 Uummannaq

Tlf.: 95 12 38
Fax: 95 16 39

E-mail: bhjumq@nanoq.gl
Pladser
6 pladser
Beskrivelse
Børnehjemmet Uummannaq modtager børn og unge fra hele Grønland. Nogle af har udover sociale indikation et medfødt handicap og kan indskrives på Børnehjemmets Handicap
satellit. Det kan være børn og unge med f.eks. Føtalt alkoholsyndrom, autismespektrumforstyrrelse, ADHD og mental retardering.
De er ofte dobbeltramt da de både er præget af tidlige skader og af deres handicap.
Der bliver årligt udarbejdet en udviklingsplan for den enkelte beboer.

Målgruppen er børn og unge med handicap samt problematikker der relaterer sig til omsorgssvigt i barndommen. Aldersgruppe 0-18 år.
Mål
Mål og opgaver for Handicap satellitten er bl.a.:
At skabe en tryg hverdag for børnene og de unge. Trygheden er både en forudsætning for behandlingsarbejdet og en den af behandlingsarbejdet.
At styrke og fremme barnets eller den unges legemlige sundhed og udvikling.
At styrke og fremme etablering af relationer til både medarbejdere og andre børn og styrkelse af barnet eller den unges indre udvikling.
At styrke og fremme barnet eller den unge følelsesmæssigt, så det udvikler, bevarer og lærer at forstå følelser som tryghed, tillid, hengivenhed, ansvarlighed, vrede og livsglæde.
At styrke og fremme barnets eller den unges skabende evner og færdigheder.
At styrke og fremme identitetsdannelse.
At styrke og udvikle barnets eller den unges tanke og idéverden.
At styrke og fremme barnets eller den unges viden om sig selv, sin egen identitet og sin omverden og sit sprog/modersmål.
At styrke og fremme barnets eller den unges oplevelse af at være i et fællesskab, så det opdrages til at være et socialt væsen.
At styrke og fremme barnets eller den unges opdragelse i forhold til at deltage aktivt i det liv der omgiver det.
Metode
Miljøterapeutisk indsats kombineret med en individuelt tilrettelagt indsats. Her fokuseres der på den unges forudsætninger og de af funktionsnedsættelsen følgende behov.
I forhold til børn og unge som udover tidlige traumer har en medfødt autisme, arbejdes der med udvikling af bevidst empati og sociale kompetencer gennem socialtræningsaktiviteter.
I forhold til børn og unge som udover tidlige traumer har ADHD, er der særligt fokus på at kompensere for manglende impulskontrol ogorganiseringsvanskeligheder.
Projekter og aktiviteter med musik, kunst, naturoplevelser, rejser, forankring af identitet i grønlandsk kultur og sport.