airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Gertrud Rask Minde

Landsdækkende døgninstitutition for børn og unge med fysisk og psykisk handicap samt ADHD
Kontakt
Fahlip aqq. 3
Postboks 22
3911 Sisimiut

Tlf: 86 46 88
Fax: 86 57 72
E-mail: grm@nanoq.gl
Pladser
16 pladser
Beskrivelse

Gertrud Rask Minde er landsdækkende døgninstitution for børn og unge med psykisk handicap samt ADHD. Der er tilknyttet 3 satellitter NANUAQQAT, AKULLIIT SAMT PROJEKT ITILLEQ.
NANUAQQAT er en afdeling hvor der bor 6 multihandicappede børn. 4 ud af de 6 har svært nedsat funktionsevne og skal have hjælp til alt. Da de ikke gå, skal de fragtes/bæres rundt til alt.
Halvdelen af beboerne har livstruende følgesygdomme. De fleste af beboerne skal have 1-1 hjælp til alt døgnet rundt.
Idet beboerne i NANUAQQAT både er fysisk handicappede er det påkrævet at får vedligeholdende fysioterapeutisk behandling. Dette sker ved ansøgning til PISSASSARFIK.
AKULLIIT er en afdeling med mindre skærmede enheder, hvor der i afdelingen kan være 9 børn i aldersgruppe 4-18 år. I AKULLIIT afdeling bor der børn med fortrinsvis ADHD eller autismespektrumforstyrrelser.

Målgruppen er omsorgssvigtede børn og unge med psykisk handicap, ADHD og med tilhørende tidlig følelsesmæssig skadede problematikker i aldersgruppen 6 til 18 år.

PROJEKT ITILLEQ benyttes når der er børn og unge som vil profitere af rolige, stabile og strukturerede forhold. Derudover bruges det til koloni og sommerophold til børnene på Gertrud Rask Minde.

Der bliver årligt udarbejdet en udviklingsplan for den enkelte beboer.


Mål
Gertrud Rask Mindes mål og opgaver er bl.a. følgende:
At skabe trygge og forudsigelige rammer for børn som har været udsat for svigt, overgreb, vold og misbrug.
At skabe et empatisk miljø som giver børnene følelsen af at være noget værd. At kunne mestre noget i liver giver dem selvtillid og selvværd.
At skabe rammer hvor de i videst mulig omfang bliver selvhjulpne og udvikle deres potentiale.
At børnene støttes i social adfærd, så de tager ansvar for egen adfærd og erhverver livsdiciplin.
At have et tæt samarbejde med børnenes netværk.