airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Ikinngut

Sungiusarfik Ikinngut er en landsdækkende døgninstitution som modtager unge og voksne fysisk og psykisk udviklingshæmmede.
Kontakt
Elisabeth Thomsenip aqq. 15
Postboks 1015
3952 Ilulissat

Tlf. 94 36 83
Fax: 94 71 26
E-mail: suik@nanoq.gl

Pladser
Der er 22 pladser fordelt over 5 afdelinger.
9 pladser på hovedafdelingen
6 pladser på Nasiffik
2 pladser på udslusningsenheden
2 pladser på Qangattalik
3 pladser på Qajaaq
Der er et værksted Sannavik samt et lille bageri.
Beskrivelse

Sungiusarfik Ikinngut er en landsdækkende døgninstitution, som modtager unge og voksne fysisk- og psykisk
udviklingshæmmede.
Hovedvægten er lagt på observation og optræning med henblik på størst mulig selvhjulpenhed for den enkelte
beboer. Der er mulighed for observation på 3 måneder efterfuldt at et længevarende ophold, hvis der er faglig
begrundelse herfor.
Sungiusarfik Ikinngut tilbyder professionelt pædagogisk behandlingsmiljø med højt bevidst niveau, som er rettet mod
selvhjulpenhed og give beboeren ansvarsfølelse og deltagende i eget liv.
Sungiusarfik Ikinngut lægger vægt på at beboeren holder kontakten vedlige med sin familie og at der samarbejdes
med familien omkring fremtiden.
Der bliver årligt udarbejdet en udviklingsplan for den enkelte beboer.

Målgruppen er unge og voksne udviklingshæmmede i aldersgruppen 14 år og opefter. 

Mål
Sungiusarfik Ikinnguts mål og opgaver er bla. følgende:
At observere
Tilbyde pædagogisk træning
At lytte til beboeren således denne føler sig set og hørt og forstået
Udarbejde handleplaner
Vurdering i forhold til fremtidige bo og levevilkår
Ved længerevarende ophold at skabe trygge og udviklende rammer for den enkelte beboer og yde maksimale pædagogiske og personlige tilbud
Ved længerevarende ophold at sikre beboeren holder kontakt med sin familie og familien følger med i arbejdet omkring fremtidsplaner
Pædagogisk metode
Observationer
Samtaler
Oplæring
Guidning
Rollemodel
Sociale samspil
Konfliktløsning
Observationer
Motiverende samtaler / jeg-støttende samtaler
Social færdighedstræning
Konflikthåndtering