airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Ivaaraq

Landsdækkende døgninstitution for psykisk og fysisk multihandicappede børn og voksne.
Kontakt
Adresse:
Majavej B-1581
Postboks 147
3920 Qaqortoq

Tlf: 64 21 13
E-mail: ivaaraq@nanoq.gl
Pladser
15 pladser
Beskrivelse

Meeqqat Angerlarsimaffiat Ivaaraq er landsdækkende døgninstitution for børn og voksne og er opdelt i 2 afdelinger, BLÅ afdeling og GUL afdeling.
Der er tilknyttet et Værested ORPIGAQ, som beboerne i hverdagen kan komme hen til og lave beskæftigelse.
I BLÅ afdeling bor børn og unge og i Afdeling GUL bor de voksne. De fleste af beboerne er kørestolsbrugere og har et stort plejebehov.
Meeqqat Angerlarsimaffiat Ivaaraq har en holistisk holdning til beboerne og arbejder ud fra deres behov på deres vilkår med udgangspunkt i beboerens udviklingstrin.
Der bliver årligt udarbejdet en udviklingsplan for den enkelte beboer.

Målgruppen er psykisk og fysisk multihandicappede børn og voksne i aldersgruppen 0 år og opefter.

Mål
Meeqqat Angerlarsimaffiat Ivaaraqs mål og opgaver er bl.a. følgende:
At give beboerne et hjem det normale som muligt under hensyntagen til den enkeltes handicap samt et kvalitativt, meningsfyldt og oplevelsesrigt liv.
At arbejdsformen er målrettet, således beboeren i størst muligt omfang bliver selvhjulpen.
At skabe tryg og inspirerende hverdag for den enkelte beboer, dette opnås ved at udarbejde individuelle handleplaner.
At beboerne deltager i byens aktiviteter og tilbud i den udstrækning , som det er muligt og godt.
At personalet dagligt arbejder efter hver beboers dagsprogram igennem træningsprogram, pleje og beskæftigelse.
At beboerne dagligt bliver beskæftiget i beskæftigelseshus med udgangspunkt i de 5 sanser; se, lugte, høre, smag og føle.
At skolesøgende får undervisning i specialskolen eller at der søges om en plads i en af byens børnehaver.
Hver enkelt beboer får tilknyttet en kontaktperson. Denne kontaktperson sørger kontakt til familien vedligeholdes samt vedligeholde planlagte program for den enkelte beboer.
At beboeren bliver tilset af enten pædiater, bandagist, skomager og ortopædkirurg.
At beboeren i det daglige følges af en fastansat fysioterapeut på Ivaaraq.
At der gives de hjælpemidler beboeren til enhver tid har brug for og får gavn af, som f.eks. Kørestol, ståstativ, gangvogn, korset, fodkapsler m.m.
Der skal gives oplæring i og vedligeholdelse af kommunikationsmidler som f.eks. Tegn til tale, konkreter, piktogrammer, foto m.m., da det ikke er alle beboere, der har verbalt sprog.
Pædagogisk metode
Neuropædagogik