airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Najugaqarfik Elisibannguaq

Najugaqarfik Elisibannguaq er en landsdækkende døgninstitution for voksne mentalt handicappede med 2 satellitter og et værksted
Kontakt
Adresse:
Esbjergvej 751
Postboks 89
3912 Maniitsoq

Tlf: 81 33 43
Fax: 81 39 27
E-mail: elis@nanoq.gl
Pladser
21 pladser
Beskrivelse

Najugaqarfik Elisibannguaq er landsdækkende døgninstitution for psykisk udviklingshæmmede personer.
Najugaqarfik Elisibannguaq er den første døgninstitution for psykisk udviklingshæmmede voksne i Grønland.
Najugaqarfik Elisibannguaq har 2 satellitter SIKKERNEQ og UKALIUSAQ. Der er tilknyttet et værksted Inneruulat
som beboerne kan komme hen til i hverdagen for at lave beskæftigelse.
Afdelingen Sikkerneq har plads til 5 personer og afdelingen Ukaliusaq har plads til 4 ældre med særlige plejebehov.
Medarbejderne har en bred viden omkring det at arbejde med psykisk udviklingshæmmede personer.
Najugaqarfik Elisibannguaq vægter højt at man har beboeren i centrum i forhold til arbejdet med pågældende.
Det er meget vigtigt for Najugaqarfik Elisibannguaq at før den psykisk udviklingshæmmede flytter ind, at pågældende kommer
på en uges ophold sammen med én for at se om pågældende matcher målgruppen og kan være blandt mange mennesker.
De fleste af beboerne i Najugaqarfik Elisibannguaq har boet der i 28 år.

Målgruppen er voksne psykisk udviklingshæmmede i aldersgruppen 18 år og opefter. 

Mål
Najugaqarfik Elisibannguaqs mål og opgaver er bl.a. følgende:
At sikre beboerne får den støtte og hjælp af kompetente medarbejdere
At hverdagen er tilpasset til den enkelte beboer.
Servicering med udgangspunkt i tryghed og proaktivitet
At sikre at beboerne kan komme i beskæftigelse i hverdagen og for dem der ikke kan komme i beskæftigelse på værkstedet
får specifikke opgaver i hjemmet.
At beboerne holder kontakten vedlige med familien
At beboerne deltager i arrangementer ude i byen.
Pædagogisk metode
Metodevalget afhænger af den enkelte beboers behov.
Vedligeholdelse af de ældre beboers færdigheder.
Almindelig daglig livsførelse og deltagelse i arrangementer som de kan overkomme.
Løbende orientering om hvad der skal ske.