airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Prinsesse Margrethes Børnehjem

Døgntilbud til voksne handicappede med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.
Kontakt
Akitterni B-1520
Postboks 505
3913 Tasiilaq

Tlf.: 98 15 74
E-mail: pmbforstander@outlook.dk
Pladser
6 pladser
Beskrivelse

Nasippi er en handicap satellit der hører under den landsdækkende døgninstitution Prinsesse Margrethes Børnehjem.
Beboerne har fysisk og psykisk funktionsnedsættelse som ikke kan sig
i eget hjem uden tilsyn, støtte og hjælp i døgnets 24 timer. Nogle af beboerne har været anbragt på en døgninstitution i Danmark, men er nu kommet tilbage til Tasiilaq.
I Nasippi bor der voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, som er delvist selvhjulpne.
Der er tilknyttet et beskyttet værksted, QAALIAAQ, under handicapsatelitten, hvor beboerne har mulighed for at komme i beskyttet og lønnet beskæftigelse.
På værkstedet vægtes det sociale samvær højest og brugerne laver husfllid.
Der bliver årligt udarbejdet en udviklingsplan for den enkelte beboer.

Målgruppen er voksne handicappede med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse i aldersgruppen 18 år og opefter. 


Mål
Nasippi´s mål og opgaver er bl.a. følgende:
At skabe trygge rammer for beboerne, således de får en tilværelse der er så nær det normale som muligt.
At beboerne bliver set og lyttet til.
At beboerne respekteres og ligeværdige mennesker og mødes anerkendende.
At beboerne støttes i at være aktive og medskabende i eget liv.
At beboerne støttes i at udvise ansvarlighed overfor sig selv og andre.
At beboerne holder kontakten vedlige med familien og at der skabes et tillids- og respektfuld samarbejde med familien.