airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Tilbud til voldsudøvere (Alliaq)Alliaq - tilbud til mennesker der udøver vold
Behandlingen i Alliaq består som udgangspunkt af otte individuelle samtaler med en psykolog. Målet med behandlingen er, at voldsudøveren erkender volden, tager ansvar for volden og stopper med at udøve volden.

Behandlingstilbuddet tager afsæt i, at volden altid er voldsudøverens ansvar. Indsatsen er derfor primært rettet mod at stoppe volden gennem individuel behandling. Imidlertid kan konflikter og konfliktoptrapning være et fælles ansvar.

Alliaq tilbyder derfor også en eventuel partner to psykologsamtaler enten alene eller som parsamtaler. Psykologen vurderer ud fra parrets situation, hvad der er den mest hensigtsmæssigt form for behandling.

Alle i Alliaq har tavshedspligt.

Behandling i egen by eller bygd
• Alliaq har psykologer i flere byer, hvor klienten kan få samtaler ansigt-til-ansigt med en psykolog
• Hvis klienten har adgang til en computer med internet, tilbyder Alliaq samtaler med en psykolog via Skype
• Har klienten adgang til en telefon, tilbyder Alliaq samtaler med en psykolog via telefonen
Visitationskriterier
I det følgende kan du læse om visitationskriterier, vilkår, rammer og eksklusionsårsager i Alliaq.

Det er et grundlæggende princip i Alliaq, at et behandlingsforløb bygger på klientens frivillige deltagelse.

Visitationskriterier
• Behandling ydes ikke til borgere med svære misbrugsproblemer
• Behandling ydes ikke til borgere, som benytter medicin, der nedsætter det kognitive funktionsniveau markant
• Borgere, der ønsker behandling, må besidde kognitive evner til at deltage aktivt i behandlingen
• Borgere, der ønsker behandling, må udvise en rimelig erkendelse af- og ansvar for sine voldshandlinger
• Borgere, der ønsker behandling, må demonstrere en rimelig motivation for at deltage i behandlingen
• Familier med børn bliver som udgangspunkt givet særlig prioritet

Vilkår
Alliaq er et tilbud både til kvinder og mænd.

Alle borgere over 15 år, der udøver vold, kan få behandling i Alliaq. Hvis borgeren er under 18 år, skal vedkommende have samtykkeerklæring fra forældremyndighedsindehaver.

Behandling kan ydes til borgere, som er under tilsyn fra Kriminalforsorgen eller anstaltsanbragte.

Eksklusionsårsager
Klienten kan blive ekskluderet fra tilbuddet, hvis vedkommende:
• Fortsætter med at udøve vold mod deres nære
• Udøver vold mod behandleren
• Demonstrerer mangel på motivation og samarbejde
• Ikke møder op til konsultationer mere en 2 gange i træk
• Melder afbud til konsultationer mere end 2 gange i træk
Takster & ansøgning

Tilbuddet er gratis og anonymt.

Borgere kan selv kontakte Alliaq på telefonnummer 34 50 40. Telefonen er åben mandag og torsdag i tidsrummet 20:00 - 22:00. Her sidder Alliaqs telefonansvarlige klar til at modtage opkaldet.

Borgere kan ligeledes kontakte Alliaq via nedenstående kontaktformular, hvorefter Alliaqs telefonansvarlige kontakter borgeren til en uforpligtende samtale.

Kontaktformular https://socialstyrelsen.gl/4_tilbud_til_borgerne/alliaq/kontaktformular

Til kommuner
Information til kommuner om unge mellem 15-17 år.

Det er et grundlæggende princip i Alliaq, at et behandlingsforløb bygger på klientens frivillige deltagelse.

Kommunen kan oplyse unge mellem 15-17 år om tilbuddet og foreslå dem at gøre brug af det. Kommunen skal indhente samtykkeerklæring både fra den unge og fra forældremyndighedsindehaveren og informere den psykologfaglige koordinator.

Unge mellem 15-17 år visiteres efter gældende visitationskriterier. Læs mere her: Link til afsnittet Visitationskriterier.

Til kriminalforsorgen
Det er et grundlæggende princip i Alliaq, at et behandlingsforløb bygger på klientens frivillige deltagelse.

Anstaltsanbragte borgere og borgere under Kriminalforsorgens tilsyn kan benytte tilbuddet efter de almindelige vilkår og visitationskriterier. Læs mere her: Link til afsnittet Visitationskriterier.

Kriminalforsorgen kan oplyse om tilbuddet, men ikke foretage egentlig visitation dertil.