airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Vores tilbud

Alliaq er et tilbud til dig, der ønsker at ændre din måde at reagere på, så du ikke skader dine nærmeste.


Vold løser ikke problemer. Vold skaber problemer. Volden dræber følelser, og derfor vil volden også dræbe kærligheden.

Det gør ondt at miste kærlighed og respekt fra sin partner, sin familie og sine venner. Men mest ondt gør det måske, når du kan se, at volden skader dine børn.

Hvis du oplever noget af dette, kan du måske få gavn af vores tilbud. Din vrede er dit ansvar. Der er alternativer til vold, og det er dig, der skal finde andre og bedre løsninger. Men vi vil gerne hjælpe dig på vej.

Vi tilbyder behandling til både mænd og kvinder med volds- og aggressionsproblemer i forhold til deres partner.

Tilbuddet er gratis og anonymt. Vi har tavshedspligt.

Behandling 

Vores tilbud består i psykologsamtaler til både mænd og kvinder

Samtalerne bliver tilpasset, så de kan matche med dine problemer og behov. I de indledende samtaler er der fokus på at stoppe volden. Derudover vil samtalerne have fokus på, hvad det er, der sker i dig, når du bliver grebet af vrede og skader dine nærmeste, og hvordan du lærer at håndtere vrede og konflikter uden at bruge vold.

Forløbet er individuelt og tager som udgangspunkt 8 timer.

Forløbet inkluderer også et tilbud om 2 timers samtale til din eventuelle partner.

Du skal være minimum 15 år for at komme i behandling. Er du under 18 år skal du henvises af kommunen, og dine forældre give skriftligt samtykke.

Når det fagligt og praktisk er muligt, kan Alliaq tilbyde behandling over Skype eller lignende. Udgifter til internet betales som udgangspunkt af brugeren selv.

Alliaq kan i rimeligt omfang medvirke til at finde en praktisk internetløsning med en kommune eller Sundhedsvæsenet.

Etiske principper 

Alliaq baserer sit arbejde på nordiske psykologers fælles etiske principper.

Respekt for brugernes rettigheder og værdighed
Kompetence
Ansvar
Integritet

Principperne omhandler blandt andet fortrolighed og respekt for menneskers rettigheder og værdighed. Psykologen bestræber sig på at opretholde et højt fagligt niveau og være bevidst om sine egne faglige og menneskelige stærke og svage sider.

Yderligere er psykologen opmærksom på det professionelle ansvar, han/hun har for sine klienter samt den organisation og det samfund, som han/hun lever og arbejder i. Psykologen optræder ærligt, upartisk og respektfuldt.

En fyldigere beskrivelse af etiske principper for nordiske psykologer kan bl.a. findes på Dansk Psykologforenings hjemmeside: www.dp.dk