airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Grønlandsk-dansk tværgående arbejde for en styrket indsats for udsatte børn og unge i Grønland


Baggrund

Hele Inatsisartut blev under forårssamlingen 2019 enige om, at Naalakkersuisut skulle anmode den danske regering om hjælp til at styrke indsatsen for Grønlands udsatte børn og unge. Derfor rakte Naalakkersuisut i sommeren 2019 ud til den danske regering, som gerne ville hjælpe. Den 10. oktober 2019 underskrev daværende Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen, og Social- og Ældreminister, Astrid Krag, et dokument som betød, at et fælles arbejde var sat i gang. Den danske regering afsatte 80 mio. kr. til at styrke indsatsen.

For at finde ud af hvordan indsatsen for Grønlands udsatte børn og unge bedst kunne styrkes blev der nedsat en styregruppe. I styregruppen sad repræsentanter fra daværende Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet, Social- og Ældreministeriet i Danmark, Justitsministeriet i Danmark og de grønlandske kommuner. Kommunerne var repræsenteret ved kommunaldirektør i Qeqqata Kommunia Juliane Henningsen. Gennem Juliane Henningsen var kommunerne inddraget i arbejdet, og med til at bestemme hvilke initiativer der kunne styrke indsatsen for Grønlands udsatte børn og unge.

Styregruppen rejste også til Qeqqata Kommunia og Avannaata Kommunia og talte blandt andet med sagsbehandlere på socialområdet, på uddannelsesområdet og med medarbejdere i familiecentrene. På grund af Covid-19 blev møderne med de øvrige tre kommuner onlinemøder.

 

Implementering

I august 2020 fremlagde styregruppen 16 anbefalinger til, hvordan indsatsen for Grønlands udsatte børn og unge kan styrkes. Anbefalingerne kaldes i dag for initiativer. Alle 16 initiativer skal implementeres inden udgangen af 2023. Implementeringen er i gang, og vil ske løbende frem mod 2023.

Departementet for Børn, Unge og Familier, Socialstyrelsen, Uddannelsesstyrelsen og det danske Justitsministerium er ansvarlige for implementeringen af de 16 initiativer.

For at sikre implementeringen af initiativerne vil medarbejdere i kommunerne blive kontaktet af medarbejdere fra Socialstyrelsen og Uddannelsesstyrelsen og eventuelt også af Departementet for Børn, Unge og Familier.

Kommunerne har både spillet en vigtig rolle i forarbejdet for initiativerne og i udgivelsen af initiativerne. Kommunerne spiller en meget vigtig rolle i implementeringen af initiativerne. Det er nødvendigt, at kommunerne og styrelserne arbejder sammen, hvis det skal lykkes at gøre vilkårene for Grønlands udsatte børn og unge bedre.