airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Handicapafdelingen


Handicapafdelingen varetager den overordnede ledelse, koordinering og drift af selvstyreejede landsdækkende døgntilbud til borgere med handicap.
Handicap afdelingen varetager herud over al råd- og vejledning til kommunerne inden for handicapområdet.

Handicapafdelingen er inddelt i fire enheder:

  • Drifts- & Visitationsenhed
  • Råd- og vejledning
  • Døgntilbud for personer med handicap
  • Pissassarfik - Landsdækkende handicapcenter

Handicapafdelingen varetager følgende kerneområder:

  • Socialfaglig råd- og vejledning til kommunerne
  • Sidemandsoplæring i kommunerne
  • Drift af døgntilbud for personer med handicap

Sagsbehandling af visiteringer 

Du kan læse mere om Handicapområdet her

Generelle henvendelser til handicapafdelingen skal sendes til uupi@nanoq.gl