airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Driftstilskud til krisecentre


Der er ansøgningsfrist 15. januar hvert år.
Vær opmærksom på at ansøgninger modtaget efter fristen ikke vil blive behandlet.

Søg tilskud til krisecentre

Der kan ydes tilskud til drift af krisecentre og andre indsatser i relation til krisecentre.

Tilskuddet fastsættes på baggrund af et af kommunalbestyrelsen godkendt driftsbudget for det enkelte krisecenter. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 50 pct. af et krisecenters driftsudgifter.

For selvejende institutioner, skal der være indgået en aftale med kommunalbestyrelsen.

Krisecentre defineres i denne sammenhæng som selvejende institutioner med egne bestyrelser, der har til formål at udgøre et midlertidigt bosted for kvinder eller mænd, evt. ledsaget af børn, der har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold.

OBS: Hav følgende bilag klar. Dem skal du vedhæfte din ansøgning.

  • Driftsbudget for ansøgningsår
    - Eget bidrag eller bidrag fra anden side skal fremgå af budgettet.
  • Senest godkendte årsregnskab vedlægges. Hvis der er tale om et årsregnskab skal dette være revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor, og revisorpåtegningen skal være uden anmærkninger

Ansøg HER

AFRAPPORTERING OG REGNSKAB

Ved modtagelse af tilskud forpligter man sig til at sende et regnskab og en rapport for aktiviteten efter afholdelse.

Send din afrapportering til tapi@nanoq.gl og skriv ”afrapportering”.

Kontakt Socialstyrelsen om spørgsmål til TAPI-tilskud

Har du spørgsmål?
Ring til Socialstyrelsen
Telefon: Benigne (+299) 342396 / Linda (+299) 345413