airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Tilskud


Ansøgningsfrist, juletilskud: 10. november
Ansøgningsfrist, TAPI: 15. januar

Der er mulighed for at søge tilskud til forskellige sociale formål hos Socialstyrelsen. 
Læs mere om de enkelte tilskudsordninger herunder og hvilke krav der gælder for hvert enkelt tilskud.

Hvem kan søge? 

Der kan ydes tilskud til kommuner, frivillige organisationer og selvejende institutioner. 

Du kan IKKE søge om tilskud til

  • Dagpenge
  • Tabt arbejdsfortjeneste
  • Kommercielle arrangementer – herunder eksempelvis arrangementer med entreindtægter
  • Projekter uden tilknytning til Grønland

 

Hvor stort er tilskuddet?

De samlede årlige bevillinger fremgår af Finanslovens konti 30.14.29 og 30.10.45.
De enkelte tilskud vurderes ud fra det samlede antal ansøgere det pågældende år. 

 

Forventet aktivitet, finanslovskonto 30.14.29 Type
Oplysningsvirksomhed
Heraf budgetteret til oplysningsmateriale, oplysningsvirksomhed, oplysende aktiviteter - vedrørende sociale problematikker samt misbrug Projekt
Aktiviteter målrettet børn Projekt
Socialpædagogiske tilbud herunder væresteder
Driftstilskud til væresteder (driftstilskud). Se lov om støtte til børn §25 om typer af tilbud Drift
Projekter, og forsøgsordninger vedrørende socialpædagogiske tilbud. Se lov om støtte til børn §25 om typer af tilbud Projekt
Krisecentre
Drift af krisecenter Drift
Indsatser i relation til krisecentre Projekt
Landsdækkende frivillige organisationer
Driftstilskud til landsdækkende organisationer Drift
Oplysnings- og rådgivningsaktiviteter indenfor de sociale områder som organisationen er opbygget omkring Projekt

 

Forventede aktivitet, finanslovskonto 30.10.45 Type
Tiltag for plejefamilier
Heraf driftstilskud til plejefamiliekonsulenter Drift
Pjecer, bøger mv. samt seminarer for at styrke plejefamilieområdet Projekt

 

Fra kontoen anvendes også et beløb, som endnu ikke er fastlagt. Beløbet anvendes til at kommunerne afholder handikapuge i efteråret, 2023, samt uddeling af tilskud til juleaktiviteter i 4. kvartal 2023.

 

Ansøgningsfrister

Tilskud til Juleaktiviteter 10. november. Alle andre tilskud 16. januar.

 

Afrapportering og regnskab

Ved modtagelse af tilskud forpligter man sig til at sende et regnskab og en rapport for aktiviteten efter afholdelse.

Send din afrapportering til tapi@nanoq.gl
Se eksempel på afrapportering her.

Kontakt Socialstyrelsen om spørgsmål til TAPI-tilskud

Har du spørgsmål?

Send os en mail: tapi@nanoq.gl
Eller ring til Socialstyrelsen: Benigne (+299) 342396 / Linda (+299) 345413

Genveje