airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Tilskud


Ansøgningsfrist, juletilskud: 10. november
Ansøgningsfrist, TAPI: 16. januar

Der er mulighed for at søge tilskud til forskellige sociale formål hos Socialstyrelsen. 
Læs mere om de enkelte tilskudsordninger herunder og hvilke krav der gælder for hvert enkelt tilskud.

Hvem kan søge? 
Der kan ydes tilskud til kommuner, frivillige organisationer og selvejende institutioner. 

DU KAN IKKE SØGE OM TILSKUD TIL: 
- Dagpenge
- Tabt arbejdsfortjeneste
- Kommercielle arrangementer – herunder eksempelvis arrangementer med entreindtægter
- Projekter uden tilknytning til Grønland

Hvor stort er tilskuddet?
De samlede årlige bevillinger fremgår af Finanslovens konti 30.14.29 og 30.10.45.
De enkelte tilskud vurderes ud fra det samlede antal ansøgere det pågældende år. 

For 2022 forventer Socialstyrelsen at fordele midlerne således:

Væresteder  3.711 
 Krisecentre 1.999
 Landsdækkende frivillige organisationer 90 
 Projekter på socialområdet 2.383 
 Handicap uge 200
 Juleaktiviteter 200
 Tilskud til plejefamiliekonsulenter  1.216* 

*Herudover kan midlerne anvendes til udarbejdelse af pjecer, bøger mv. samt seminarer
for at styrke plejefamilieområdet.

Ansøgningsfrister
Tilskud til Juleaktiviteter 10. november.
Alle andre tilskud 15. januar.

Afrapportering og regnskab
Ved modtagelse af tilskud forpligter man sig til at sende et regnskab og en rapport for aktiviteten efter afholdelse.

Send din afrapportering til tapi@nanoq.gl
Se eksempel på afrapportering her.

Har du spørgsmål?
Send os en mail: tapi@nanoq.gl
Eller ring til Socialstyrelsen på: (+299) 58 04 19


Genveje