airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Handicap


Definition af et handicap ifølge Inatsisartutlov nr. 13, af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap:

”Personer med handicap omfatter personer, der har en varig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barriere kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige for med andre”.

Loven er udarbejdet, så den i videst muligt omfang følger FN´s handicapkonvention. Handicapkonventionen er en slags aftale mellem flere stater, hvor staterne er landene underskriver på, at de vil arbejde på at følge indholdet af konventionen.

Tidligere skulle personer med handicap være omfattet af handicapforordningen for at modtage støtte efter lovgivningen, dette er ikke længere tilfældet.

Du kan finde Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap her.

Du kan finde ændring af Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap (Personer med handicap anbragt ved dom eller efter rettens beslutning), her

Du kan finde Selvstyrets bekendtgørelse om støtte til personer med handicap her.

Du kan finde Selvstyrets bekendtgørelse om botilbud til personer med handicap her.

Du kan læse handicapkonventionen her.

 

Du kan endvidere læse om besøgsrejser, de forskellige døgntilbud, Tilioq og Pissassarfik ved at klikke i menuen til venstre.

 

Genveje