airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap

Videoer om både opsporing og forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap

Døgn og Visitationsafdelingen præsenterer to korte klip om opsporing og forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap – oversat til grønlandsk.
Det er et værktøj tilegnet personalet i de offentlige myndigheder, der arbejder med børn med handicap og eller er udviklingshæmmet.
Det er dog også et værktøj, der kan bruges bredt af både familiemedlemmer, andre institutioner eller den almene borger til opsporing og forebyggelse af vold og seksuelle overgreb, men også forståelse for personer med handicap og personer, som er udviklingshæmmet.

Husk at vi alle har underretningspligt jævnfør § 15 af Inatsisartutlov om støtte til børn samt § 32 af Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap, hvis vi får kendskab til at et barn eller en person med handicap, der lever under forhold, der bringer dennes trivsel, sundhed eller udvikling i fare. Man underretter til kommunen – se de forskellige kontakter og vejledninger hos din kommune. Der er også en mulighed at underrette anonymt.