airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Invitation til rådgivning og sparring

Til sagsbehandlere og ledere i socialforvaltningerne

INVITATION 

Herved inviteres/tilbydes sagsbehandlere og ledere til Teams møde hver måned, den før-ste onsdag i disse måneder; september, oktober, november og december 2023 fra Råd-givningsenhed/handicapområdet. Formålet til Teams møde har flere formål. Det kan være, at man kan drøfte de udfordrin-ger, der kan være i sagsbehandlingen i handicapsager.
Lovgivning nr. 13. 12. juni 2019 Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap.

Tid: kl. 13-15

Målgruppe: Alle relevante sagsbehandlere og ledere i handicapsager.
Venligst informere os i god tid, hvis nogen har brug for en tolk/simultantolk, fra grl til dk.

OBS: Vær venligst opmærksom på, at hvis man ønsker at deltage, skal man tilmelde sig i god tid. Helst 1 uge før mødet. Dette skyldes at man kan invitere deltageren i god tid.

Lovgivning nr. 8. 13. juni 1994, vedr. Landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning, jf.§ 27 tavshedspligt opretholdes efter Teams mødet.

Bemærk:Tilmeldingen til Teams møde er først gældende, når rådgivningsenheden/handicapområdet har bekræftet tilmeldingen.

Således vil emner til Teams-møde i september, oktober, november samt december se ud:

  • September Inatsisartutlov til personer med handicap (§§ 49,50 Døgntilbud grl og dk), aflastning, (§§§ 38, 46, og 47, bokollektiver, boenhed,) (§ 40 støtte til vareta-gelse af omsorg i eget hjem)
  • Oktober (Kommunernes indbyrdes betalings forpligtelse. f.eks. § 9.opholdskom munens forpligtelse m.m. samt Tværfaglighed)
  • November Inatsisartutlov til personer med handicap § 51 (Borger med handicap dømt dk-anbringelse af Retten)
  • December (Emner sagsbehandlere selv ønske at tage op)

Bemærk: Tilmeldingen vil ske via mail, er først gældende, når nedenstående konsulenter har bekræftet tilmeldingen:
   Paornánguak Johnsen Jessen email: pajj@nanoq.gl – tlf. 34 28 60
   Jonna Broberg email: jbro@nanoq.gl – tlf. 34 66 72

Vejledningen og håndbogen til Inatsisartutlov nr. 13, af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap kan hentes her