airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Vejledninger


handicapvejledningen, bilag samt håndbog til handicapsagsbehandler

Her kan du finde handicapvejledningen, bilag samt håndbog til handicapsagsbehandler.

Håndbogen til Handicapsagsbehandlere

Håndbogen er tænkt som et opslagsværk. Her kan dannes grundviden om begreber og regler, som skal sættes særlig opmærksomhed på ved sagsbehandling inden for handicapområdet.

Håndbogen til Handicapsagsbehandlere

 

Vejledning

Vejledning til loven om støtte til personer med handicap kan bruges til at få uddybet, hvad sagsbehandleren skal være opmærksom på i forbindelse med sagsbehandlingen.

Vejledning til Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med hanicap

 

Bilag

I bilagene kan man finde tjeklister for sagsforløb, skabeloner til udredning og flere praktiske skemaer som sagsbehandleren kan benytte i sine arbejdsgange.

 

Bilag 1 - Tjekliste for sagsforløb

Tjekliste for sagsforløb

 

Bilag 2 - Udredning

Udredning

 

Bilag 3 - Funktionsskema - børn og unge

Funktionsskema for boern og unge

 

Bilag 4 - Funktionsskema - voksne

 

Bilag 5 - Etablering af Bokollektiv, Beskyttet boenhed, Dagcenter eller Beskyttet værksted

 

Bilag 6 - Samarbejdsudvalg for bokollektiver og beskyttede boenheder

 

Bilag 7 - Samtykkeerklæring

 

Bilag 8 - Lægeerklæring

 

Bilag 9 - Handleplan

 

Bilag 10 - Underretningsskema til borgere

 

Bilag 11 - Tjekliste ved underretning

 

Bilag 12 - Kvittering for modtagelse af en underretning

 

Bilag 13 - Underretningsskema til fagpersoner

 

Bilag 14 - Kommunernes indbyrdes underretningspligt

 

Bilag 15 - Støttepersonkoordinator

 

Bilag 16 - Støttetimer - handleplan

Stoettetimer - handleplan

 

Bilag 17 - Støttetimer

Stoettetimer

 

Bilag 18 - Støttepersonrapport

Stoettepersonrapport

 

Bilag 19 - Aflastning

Aflastning

 

Bilag 20 - Hjælpemidler

hjælpemidler

 

Bilag 21 - Boligændringer

boligændringer

 

Bilag 22 - Reparation og vedligehold af motorkøretøj

reperation og vedligehold af motorkøretøj

 

Bilag 23 - Forsikring på motorkøretøj

forsikring på motorkøretøj

 

Bilag 24 - Anskaffelse af handicapbus

Anskaffelse af handicapbus

 

Bilag 25 - Væsentlige merudgifter

Væsentlige merudgifter

 

Bilag 26 - Væsentlige merudgifter - kørselsordning

Væsentlige merudgifet til kørselsordning

 

Bilag 27 - Beskæftigelsesvederlag på beskyttet arbejdsplads eller beskyttet værksted

Beskæftigelsesvederlag beskyttet arbejdsplads eller beskyttet værested

 

Bilag 28 - Tilbud om ophold i botilbud i en anden kommune

Tilbud om ophold i botilbud i en anden kommune

 

Bilag 29 - Midlertidige ophold uden for Grønland - efterskoleophold - støtteforanstaltninger

Midlertidig ophold uden for grønland efterskoleophold støtteforanstaltninger

 

Bilag 30 - Besøgsrejse

Besøgrejse

 

Bilag 31 - Kistetransport

Kistetransport

 

Bilag 32 - Kommunalbestyrelsens drifts- og personorienteret tilsyn

Kommunalbestyrelsens drift og personorienteret tilsyn