airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Om Socialstyrelsen


Socialstyrelsen hører under Departementet for Børn og Unge.

Socialstyrelsen arbejder med driftsrelaterede og kommunalt understøttende opgaver inden for børne- og ungeområdet og handicapområdet. Styrelsens arbejde er landsdækkende og dækker bl.a. forebyggende arbejde, behandling, rådgivning og vejledning, afholdelse af kurser for kommunalt ansatte i hele landet, drift af døgninstitutioner m.m.

Vision

Vi er med til at sikre, at alle borgere i Grønland har mulighed for at opnå tryghed, sundhed og trivsel, så de har den bedst mulige livskvalitet.
Vi arbejder helhedsorienteret i tæt samarbejde med kommunerne og i fællesskab skaber sociale og sundhedsfremme indsatser for børn, unge og deres familier.
Vi tager udgangspunkt i borgerens behov og familien med afsæt i de lokale kulturelle styrker og værdier. 

 

Socialstyrelsen er delt i følgende 7 afdelinger:

 • Afdeling for Børns Udvikling
 • Afdeling for Rådgivning til Sagsbehandlere
 • Borgerettet Afdeling
 • Døgn- og Visitationsafdelingen
 • Forbyggelsesafdelingen Paarisa
 • Sekretariatet
 • Økonomi

 

Socialstyrelsens organisationsdiagram:

Socialstyrelsens organisationsdiagram

 

(Du kan læse mere om hver afdeling i menuen til venstre)

Socialstyrelsen varetager følgende kerneopgaver på socialområdet:

 • Driften af de landsdækkende børne- og unge døgninstitutioner samt handicapinstitutioner
 • Udbygninger af sociale institutioner i samarbejde med kommunerne
 • Forebyggelse og behandling af sociale vanskeligheder
 • Vejledning, sparring samt kursusvirksomhed for kommuner

Styrelsen driver 11 døgninstitutioner for børn og unge og 7 handicapinstitutioner med tilhørende underafdelinger (satellitter).