airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Om Socialstyrelsen


Socialstyrelsen hører under Departementet for Børn, Unge og Familier.

Socialstyrelsen arbejder med driftsrelaterede og kommunalt understøttende opgaver inden for børne- og ungeområdet og handicapområdet. Styrelsens arbejde er landsdækkende og dækker bl.a. forebyggende arbejde, behandling, rådgivning og vejledning, afholdelse af kurser for kommunalt ansatte i hele landet, drift af døgninstitutioner m.m.

Socialstyrelsen er delt i følgende 7 afdelinger:

 • Forebyggelsesafdelingen Paarisa
 • Økonomiafdelingen
 • Sekretariatet
 • Borgerrettet afdeling
 • Børne- og unge døgninstitutioner
 • Rådgivningsenhed for Sagsbehandlere
 • Handicapafdelingen

 

Socialstyrelsens organisationsdiagram:


Socialstyrelsens organisationsdiagram
Forstør billedet

 

(Du kan læse mere om hver afdeling i menuen til venstre)

Socialstyrelsen varetager følgende kerneopgaver på socialområdet:

 • Driften af de landsdækkende børne- og unge døgninstitutioner samt handicapinstitutioner
 • Udbygninger af sociale institutioner i samarbejde med kommunerne
 • Forebyggelse og behandling af sociale vanskeligheder
 • Vejledning, sparring samt kursusvirksomhed for kommuner

Styrelsen driver 11 døgninstitutioner for børn og unge og 7 handicapinstitutioner med tilhørende underafdelinger (satellitter).

 

 

Læs mere om hver døgninstitution for børn og unge her

 

 

Læs mere om hver handicapinstitution her