airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Initiativ 8

Initiativ 8

Borgerrettet Afdeling

Formål 

Forsøg med etablering af væresteder for børn

For at sikre udsatte børn og unge et trygt sted at være om aftenen og natten særligt i weekender efter lønudbetaling arbejdes der i projektet med følgende tre delformål:

  • At børn og unge samt centrale lokale og nationale aktører får kendskab til tilbuddet om børneværesteder således, at de børn som har behov for mad, omsorg og overnatning informeres om og henvises til tilbuddet.
  • At roller, kompetencer og opgaver mellem værestedet, kommunen og øvrige aktører på børne- og ungeområdet afklares, således at børneværestederne anvendes i henhold til den overordnede formålsbeskrivelse.


Status og igangværende aktiviteter 

Det har i hele projektperioden været en udfordring, for flere af værestederne i kommunerne, at få børn og unge til at gøre brug af tilbuddet.

Der har været fokus på promovering af værestederne i 2021 og 2022. Her har vi fra Socialstyrelsen blandt andet bidraget med udarbejdelse af plakater mv. i samarbejde med medarbejdere på værestederne. Vi har også sendt et idekatalog til værestedernes medarbejdere, der beskriver hvordan værestederne kan gøre mere reklame og sikre at børn og voksne kender til tilbuddet i deres by. Kommunerne har også selv gjort reklame, blandt andet ved at holde oplæg på skoler.

Der er, hos nogle af værestederne, sket en positiv udvikling i løbet af perioden. Hvor medarbejdere i den enkelte kommune har gjort en stor indsats for at promovere stederne og derfor i perioder også fået flere besøgende børn.

Det seneste der har ændret sig for at forbedre brugen af værestederne, er at kommunerne har fået et større råderum til hvordan de vælger at bruge stedet.Initiativ 8 resultat - plakater

Resultater 

Der er etableret væresteder I: (+ indsæt adresse og plakat)

  • Nanortalik
  • Aasiaat
  • Tasiilaq
  • Ilulissat
  • Sisimiut

Åbningstiderne varirerer, men har typisk åbent omkring lønningsdag.