airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Afdeling for Børns Udvikling


Samarbejdet om børns udvikling sker allerede fra graviditeten og er den primære opgave for Afdeling for Børns Udvikling. Forældre, daginstitutioner, kommunerne og Afdeling for Børns Udvikling er i tæt dialog om barnets udvikling og læring.

Børn er i intens udvikling allerede fra graviditeten. På få år har barnet brug for tryghed, nærhed og aktivering til at udvikle mentale og motoriske færdigheder. Derfor arbejder afdelingen med barnets udvikling af sociale, kognitive og fysiske behov, både i og udenfor hjemmet, før barnet starter i skole. Det vil sige, at både forældre og daginstitutioner skal være oprustet til at varetage barnets udvikling.

Formålet er at sikre, at det enkelte barn har en sund trivsel og udvikling, ved at give en optimal støtte til barnets netværk. Det gælder både i samarbejde med barnets primære omsorgsgivere og pædagoger.

Afdelingen for Børns Udvikling understøtter kommuner og daginstitutioner på fire hovedområder:

Familie understøttelse

Konceptet omkring forældreforberedelse er MANU. MANU uddanner instruktører og undervisere på landsdækkende plan og understøtter MANU-personalet. De skalrådgive og vejlede vordende familier og særligt sårbare familier. Sidstnævnte, hvor målgruppen er sårbare vordende forældre, omhandler MANU+, som har fokus på at etablere projektet MANU+. Projektet er en del af det grønlandsk-dansk samarbejde og blev etableret i 2019.

Tidlig indsats på tværs af landet

Tidlig indsats har særligt fokus på udvikling af børn fra 0-2 år og på det tværfaglige samarbejde mellem alle Tidlig Indsats grupperne i alle byer og bygder.

Opsporing og mistrivsel af børn

Et særligt team har fokus på opkvalificering af dagtilbudspersonale. Det vil sige, at dagtilbudspersonalet bliver oprustet til at aktivere og udvikle børn, samt skabe et læringsmiljø, hvori børn trives. Desuden er der fokus på, at dagtilbudspersonalet har en tæt dialog med forældrene, for at sikre barnets trivsel.

Viden om barnet må ikke gå tabt

Meeqqat 0-18 har særligt fokus på, at viden om barnet ikke går tabt, når barnet eksempelvis flytter til en anden by eller bygd og daginstitution. Resultatet af samarbejdet mellem forskellige sektorer, som barnet er i berøring med gennem sin opvækst, skal skabe trivsel for det enkelte barn.Generelle henvendelser til Socialstyrelsen skal sendes til miim@nanoq.gl