airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Initiativ 2

Initiativ 2

Afdeling for Børns Udvikling

Formål 

Styrket tværfagligt samarbejde mellem kommunale sagsbehandlere og sundhedsfagligt personale i Tidlig Indsats

Formålet er at styrke det tværfaglige samarbejde omkring den tidlige indsats, hvor tidlig opsporing af udsatte familier er i fokus. Det tværfaglige samarbejde skal styrke indsatsen omkring familien, som skal koordineres effektivt mellem de relevante aktører og skabe sammenhæng for familien. Initiativ 2 har derfor fokus på, at

  • Opdatere beskrivelsen af Tidlig Indsats arbejde for opsporing sårbare familier i tværfagligt samarbejde.
  • Et styrket koncept for landsdækkende rådgivning.
  • Afholde lokale seminarer/workshops med fokus på at udbrede viden, sparre på tværs og at sikre inddragelse og input til udviklingsarbejdet.


Status og igangværende aktiviteter 

Tidlig Indsats er et tilbud til familier der har brug for støtte, råd og vejledning i at blive og være forældre. Tilbuddet er fra graviditet og op til barnet fylder to år.

Vores rolle som Tidlig Indsats team i Socialstyrelsen er primært at koordinere og udvikle programmet “Tidlig Indsats for gravide familier”. Tilbuddet varetages lokalt af kommunerne, men vi står til rådighed, når der er brug for råd og vejledning.

En vigtig del af vores arbejde i Initiativ 2 er at styrke samarbejdet i Tidlig Indsats-grupperne. Vi er netop i gang med at udarbejde en håndbog til Tidlig Indsats-grupper. Håndbogen skal fungere som en opdateret beskrivelse af deres arbejde samt indeholde procedure og vejledninger med mere, som er gavnligt i deres arbejde og samarbejde på tværs.

  • I denne proces involveres relevante fagpersoner fra Tidlig Indsats-grupperne for at sikre, at håndbogen kan bruges i deres hverdag.

En anden måde vi forsøger at styrke samarbejdet på er ved at afholde nationale seminarer for Tidlig Indsats-grupperne. Det gør vi for at grupperne kan spare på tværs, få faglige oplæg og komme med deres inputs til, hvordan arbejdet med Tidlig Indsats kan styrkes. Vi afholdte det første seminar i Ilulissat i september 2022. Deltagernes evaluering af seminaret viste, at de var meget tilfredse. Desværre nåede Sisimiuts Tidlig Indsats-gruppe aldrig frem på grund af vejret. Vi tog derfor til Sisimiut i januar, hvor vi afholdt et miniseminar for gruppen. I øjeblikket planlægger vi det kommende Tidlig Indsats Seminar, som vil blive afholdt i uge 40, 2023.

Vi bliver løbende kontaktet i teamet, når der er behov for støtte og rådgivning til Tidlig Indsats-grupperne. Derudover rejser vi også ud til de forskellige byer og bygder for at understøtte arbejdet og mødes med Tidlig Indsats-grupperne. Vi har blandt andet besøgt:

  • Sisimiut, Uummannaq, Aasiaat og Ilulissat, Qaqortoq, Nanortalik, Narsaq og Nuuk.


Resultater 

  • Infokampagne om Tidlig Indsats er lanceret på KNR og sociale medier for at oplyse om Tidlig Indsats tilbuddet.
  • Det første nationale Tidlig Indsats seminar, efter Tidlig Indsats overgik til Socialstyrelsen, er blevet afholdt (sept. 2021 i Ilulissat).
  • Tidlig Indsats-gruppen i Sisimiut deltog på et mini-seminar i januar - grundet deres fravær pga. vejrforhold i september.
  • Den nationale evaluering af Tidlig Indsats, udarbejdet af Center for Folkesundhed i Grønland, er publiceret.