airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Initiativ 4

Initiativ 4

Paarisa

Formål 

Styrkede rammer for den frivillige indsats på børneområdet

Formålet er at styrke rammerne for frivillige sociale indsatser på børneområdet, så civilsamfundet i højere grad medinddrages i løsningen af socialpolitiske problemstillinger. Det gør vi ved at:

 • Etablere dialog på tværs af civilsamfundet og den offentlige sektor, heri undersøge lokale erfaringer, ressourcer og behov under rejser til byer (og bygder).
 • Etablere dialog med fonde, så de kan komme tættere på virkelighed og byde ind på bæredygtige indsatser.
 • Understøtte bæredygtige partnerskaber mellem aktører, eksempelvis kommuner og civilsamfundsorganisationer.
 • Lancere en IT-platform med overblik over indsatser, så alle aktører kan byde ind på projekter. På den både kan borgere også melde sig som frivillige.
 • Lancere national frivillighedskampagne for at anerkende og styrke frivilligheden i landet.
 • Lave løbende opfølgning på partnerskaber og lokal forankring, eftersom målet er at skabe bæredygtige løsninger på sigt.


Status og igangværende aktiviteter 

Siden foråret 2021 har vi besøgt forskellige kommuner og været i dialog med relevante foreninger, ansatte og forvaltninger i kommunen for at drøfte frivillighedsområdet.

I 2021 besøgte vi: Sisimiut, Maniitsoq, Ilulissat, Qaqortoq, Narsaq, Nanortalik
I 2022 besøgte vi: Aasiaat, Qasigiannguit, Ilulissat, Sisimiut

I begge år har der løbende været afholdt møder i Nuuk. Næste by vi planlægger at besøge, er Tasiilaq.
Desuden har vi besøgt Danmark for at sikre dialog og sparring med danske fonde og civilsamfundsorganisationer med afdelinger i Grønland.

I løbet af 2021 og frem til i dag har vi løbende afholdt netværksmøder for civilsamfundsorganisationer og frivillige, hvor de kunne gå i dialog og netværke på tværs. Her har vi også oprettet en ekspertgruppe med repræsentanter fra frivillige foreninger, som løbende kan initiativets udvikling i rette retning.

Derudover har vi i samarbejde med sprogsekretariatet afholdt et åbent møde om begrebsafklaring ift. ordet ”Frivillighed” i februar 2023. Arbejdet fortsættes lige nu, ved at få afklaringerne igennem sprognævnet.

I 2023 er vores fokus på at udarbejde instruktionsvideoer, der kan ligge på hjemmesiden og guide frivillige i deres arbejde. Videoerne der udarbejdes, handler om:
 • Rekruttering og fastholdelse
 • Bestyrelsesarbejde
 • Oprettelse af bankkonto
 • Foreningsøkonomi
 • Psykisk førstehjælp
 • Fundraising
 • Generalforsamling
 • Børneattest
 • Forebygge konflikter i foreninger
 • Håndtering af persondata
 • Opstart af forening

Resultater 

 • I foråret 2022 blev vores hjemmeside lanceret, www.paarisa.gl/frivillighed
 • I april 2022 afholdt vi et større seminar samt netværksdage for frivillige civilsamfundsorganisationer, alle landets kommuner, Selvstyret, Naalakkersuisut, erhvervslivet, fonde, sundheds- og uddannelsesinstitutioner m.fl. Formålet var at undersøge, hvordan man i fællesskab kan styrke rammerne for frivilligt socialt arbejde på børneområdet – på tværs af aktører. Dette resulterede i en række anbefalinger, som er bærende for at lykkes med at styrke frivilligheden i landet. Anbefalingerne er blevet sendt ud til de relevante aktører for at præsentere deres rolle i at fremme frivilliges vilkår og muligheder - som opfølgning på seminaret.
 • Vi har udarbejdet en frivillighedskampagne, der består af plakater og 3 videoer. De første videoer blev lanceret i april 2022, på KNR (TV og Radio), sociale medier og på Paarisa’s hjemmeside.
 • I januar udbød vi gratis kurser til frivillige. De blev afholdt i samarbejde med Center for Frivilligt Socialt arbejde og handlede om:
  • Bestyrelsesarbejde
  • Rekruttering og fastholdelse af frivillige
 • Derudover afholdt vi et gå-hjem-møde om samarbejde med civilsamfundsorganisationer, hvor der var deltagere fra kommunen, Selvstyret, frivillige, foreninger mfl.