airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Initiativ 3

Initiativ 3

Afdeling for Børns Udvikling

Formål 

Opkvalificering og kompetenceudvikling af dagtilbudspersonale

Formålet er at:

  • Pædagogisk personale og ledelse på dagtilbudsområdet samt dagplejere og kommunale forvaltninger inden for førskoleområdet opkvalificeres med viden og udvikling af fælles praksis for opsporing, forebyggelse og håndtering af børn i risiko samt børn udsat for omsorgssvigt.
  • Dagtilbudspersonale i hele landet klædes på fagligt og menneskeligt til at kunne spotte tegn på omsorgssvigt, mistrivsel og seksuel krænkelse hos børn. Det er med særligt henblik på støtte og håndtering på et tidligt tidspunkt.


Status og igangværende aktiviteter 

Vores rejsehold har siden uge 12 i 2023 opkvalificeret dagtilbudspersonale i alle fem kommuner til bedre at opspore mistrivsel. Der er på nuværende tidspunkt (marts 2023) opkvalificeret 254 ledere, souschefer og medarbejdere på tværs af daginstitutioner. I få byer og bygder er opkvalificeringen udskudt, da det ikke lykkedes på grund af vejret.

Vores arbejde er særligt relevant, da der lige nu er 54% af personalet i dagtilbud, der er ufaglærte. Der er kun 16% af de faglærte, der er pædagoguddannet.

Opkvalificeringskurset, som vi afholder, er baseret på det, vi kalder “kufferten”. ”Kufferten” er vores værktøj, som er delt op i to kursusformer:

  • Kursusform 1 er fokuseret på ledere og souschefer. Det er en mere overordnet gennemgang af kufferten.
  • Kursusform 2 henvender sig til personalet på daginstitutionerne og er en mere dybdegående gennemgang af kufferten.

Kufferten indeholder emnerne:

  • Læringsmiljø
  • Forældresamarbejde
  • Børnemappen
  • Faglig ledelse

I alle emnerne er tidlig opsporing omdrejningspunktet.
Vi forsøger i vores arbejde at gå ydmyge til opgaven og møde institutionerne der, hvor de er.

For at lave opkvalificeringer, er samarbejdet med Forvaltningerne vigtigt. De spiller nemlig en vigtig rolle som medejere af ”Kufferten”. Det er fx forvaltningen der bestemmer, i samråd med ledere i dagtilbud, hvilke emner hver enkelt dagtilbud ønsker at have opkvalificering i. De bestemmer også hvornår på året det er bedst for deres dagtilbud at afvikle opkvalificeringerne. Dette samarbejde betyder blandt andet at forvaltningerne også selv kan udføre opkvalificeringsarbejdet i fremtiden, med den støtte der er behov for.

I 2022 har de fleste steder modtaget kursusform 1 til ledere og souschefer - og enkelte steder også for medarbejdere. I 2023 vil vi have fokus på kursusform 2 og dermed nå mere ud til personalet i alle daginstitutioner.

Vores mål er at inddrage alle byer og bygder samt fåreholdersteder med det formål at nå ud til alle borgere i landet. Det gør vi ved at komme så meget rundt i landet som muligt, og at hente personalet ind til nærmeste byer til opkvalificering.