airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Borgerrettet Afdeling


Borgerrettet Afdeling driver Socialstyrelsens tilbud, som er henvendt direkte mod borgerne. Borgerrettet Afdeling driver blandt andet et krænkerbehandlingscenter, rejseholdet for børn og unge, der har været udsat for overgreb og Rejseholdet for voksne, der har senfølger efter overgreb. Derudover har afdelingen ansvaret for at drive telefonrådgivningen, Tusaannga, inden for det sociale område.

Tusaannga har en hjemmeside: tusaannga.gl

Borgerrettet Afdeling er inddelt i tre enheder:

  • Koordinering
  • Borgerrettet Center – Initiativ 10: Styrkelse af behandlingstilbud til udsatte børn og unge, som er ofre for seksuelle overgreb og Initiativ 16: Etablering af et behandlingscenter til voksne personer med seksuel krænkende adfærd mod børn og unge under 18 år
  • Familieenhed – Initiativ 8: Forsøg med etablering af væresteder for børn og Initiativ 9: Familiecentrenes indsats skal målrettes udsatte børn og ung og deres familier

Borgerrettet Afdeling varetager følgende kerneområder:

  • Telefonrådgivningen inden for det sociale område, via Tusaannga
  • Rejseholdet for voksne med senfølger efter overgreb
  • Rejseholdet for børn, der har været udsat for seksuelle overgreb
  • Behandlingstilbuddet Alliaq, der er henvendt til mennesker der udøver vold
  • Behandlingstilbud samt juridisk støtte til juridisk faderløse
  • Opkvalificering til familie- og krisecentre via Familieenheden
  • Støtte- og behandlingstilbud under opbygning rettet mod personer med seksuelt krænkende adfærd over for børn og unge.

(Du kan læse mere om Borgerrettet Afdeling og deres tilbud her)

Generelle henvendelser til borgerrettet afdeling skal sendes til borgerrettetafdeling@nanoq.gl