airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Økonomisk fordeling

Økonomisk fordeling

Økonomiafdelingen

Af de 80 millioner, som den danske regering har afsat til at styrke indsatsen for udsatte børn og unge i Grønland, modtager Grønland 69,9 millioner. Resterende midler går til understøttelse af initiativerne fra den danske Socialstyrelse og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) samt arbejdet i indikatorgruppen, som sikrer den statistiske opfølgning.

De følgende diagrammer viser fordelingen af midlerne fra Danmark, det vil sige de 69,9 mio. kr.. Fordelingen opgøres på hvert af initiativerne for hvert eneste år, de har eksisteret.

Administration

Administration dækker over tre tolke, projektkoordinatorer for samtlige initiativer og en sekretariatsfunktion i Departementet for Børn, Unge og Familier, og samarbejdet med Socialstyrelsen i Danmark til understøttelse af initiativerne.

Initiativerne

Den økonomiske fordeling på hvert af initiativerne understøtter løn til projektmedarbejdere på initiativerne samt tiltag i og samarbejde med kommuner – herunder afholdelse af workshops, udvikling samt udgivelse af materiale.


Diagram 2020


Diagram 2021


Diagram 2022


Diagram 2023