airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Initiativ 7

Initiativ 7

Sekretariatet

Formål 

Overblik over eksisterende opkvalificerings- og kompetenceudviklingstilbud på det sociale børne- og ungeområde

Formålet er:

 • at give kommunerne et overblik over opkvalificerings- og kompetenceudviklingstilbud på det sociale børne- og ungeområde og sikre, at tilbuddene i højere grad imødekommer kommunernes behov. Via Socialstyrelsens hjemmeside, skal det blive nemmere for kommunerne at hente bedre information om Socialstyrelsens kursustilbud og booke kurser.
 • at skabe en bedre sammenhæng mellem kurser, der udbydes af Socialstyrelsen og uddannelser, der udbydes af landets uddannelsesinstitutioner. Således at kurser og uddannelser fagligt kan ligge i forlængelse af hinanden. Det skal desuden være muligt at oprette nye uddannelser eller tilpasse nuværende kurser.


Status og igangværende aktiviteter 

I samarbejde med departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke samt departementet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender har vi været med til at oprette en ny et-årig merituddannelse for Socialhjælpere, der startede i efteråret 2022 på PI/SPS. Oprettelsen af den nye merituddannelse gør det muligt for ufaglærte medarbejdere på blandt andet døgn- og handicapinstitutioner at blive fagligt opkvalificeret uden at have en anden adgangsgivende uddannelse. De studerende bliver optaget på merituddannelsen på baggrund af deres erhvervserfaring og øvrige kompetencer, som inden er blevet klarlagt i et realkompetencevurderingsforløb. Praktikforløbet undervejs sker hos deres arbejdsplads, og det skaber derfor en fordel for arbejdsgiveren at sende de ansatte på uddannelse, da de studerende/ansatte med det samme får afprøvet den nye teori og viden.

Vi har derudover lavet en kortlægning af eksisterende opkvalificerings- og kompetenceudviklingstilbud, der udbydes af Socialstyrelsen. Dette er udmundet i, at der løbende laves en aktivitetskalender, som vi udsender til Socialdirektørerne i kommunerne. Det giver kommunerne og deres institutioner et overblik over eksempelvis hvilke seminarer, kurser og workshops, som Socialstyrelsen afholder og hvem der er målgruppen. Derudover fungerer kalenderen også som et internt overblik i Socialstyrelsen og redskab i forhold til planlægning. Aktivitetskalenderen er desuden også synlig for alle på www.socialstyrelsen.gl/kursuskatalog

Fra marts til august 2022 havde vi meget fokus på at lave behovsafdækning af kompetenceudvikling inden for det sociale/udsatte børne- og ungeområde. Vi har derfor afdækket kommunernes kendskab, brug af og mulige behov for kursusaktiviteter og opkvalificering, der udbydes af Socialstyrelsen.

Vi lavede en dataindsamling på forstanderseminaret i marts 2022 og på familiecenterworkshoppen i juni 2022 gennem interviews og spørgeskemaer. I juli 2022, sendte vi spørgeskemaer til medarbejderne på alle døgn- og handicapinstitutioner, familiecentre/huse og i den kommunale Socialforvaltning inden for børne- og ungeområdet for at få så bred en repræsentation som muligt. Analysen af den store datamængde har resulteret i en rapport med konkrete anbefalinger ift. kursusbehov, der er fremlagt for Socialstyrelsens chefgruppe og Departementet for Børn, Unge og Familier for at vi kan tilpasse og prioritere fremtidige kurser, så de passer til behovet i kommunerne og institutionerne.

I 2023 arbejdes der på at etablere en kursusportal på Socialstyrelsens hjemmeside. Her vil det blive muligt at læse om de forskellige kompetenceudviklingstilbud vi udbyder, hvor fagpersoner kan tilmelde sig til det, der er relevant.Resultater 

Realkompetencevurderingsforløb (RKV) 2021:
Der er i november/december 2021 i samarbejde med Socialpædagogisk Seminarium (PI/SPS) gennemført to realkompetencevurderingsforløb (RKV-forløb), som 17 ud af 24 deltagere gennemførte. RKV-forløbene gav deltagerne klarhed over deres kompetencer og muligheder for videre uddannelse. Deltagerne var bl.a. pædagogmedhjælpere, familievejledere og ufaglærte, som var repræsenteret fra byerne Ilulissat, Qaqortoq, Sisimiut, Tasiilaq, Upernavik og Nuuk.

Behovsafdækningen 2022:
Dataindsamling og analyse har omfattet 22 interviewpersoner fordelt på områderne:

 • 7 ledere af døgn- og handicapinstitutioner
 • 3 medarbejdere på døgn- og handicapinstitutioner
 • 8 ledere af familiecentre/huse
 • 4 ledere/chefer i kommunernes Socialforvaltning

155 spørgeskemabesvarelser fordelt områderne:
 • 27 ledere af døgn- og handicapinstitutioner
 • 31 medarbejdere på døgn- og handicapinstitutioner
 • 26 ledere af familiecentre/huse (og evt. chefer i Socialforvaltningen)
 • 31 medarbejdere i familiecentre/huse
 • 40 medarbejdere i kommunernes Socialforvaltning

Rapport – anbefaling til faglig opkvalificering

Rapporten er baseret på behovsafdækning foretaget i 2022 blandt medarbejdere og ledere fra døgnog handicapinstitutioner, familiecentre- og huse og i de kommunale socialforvaltninger inden for børne- og ungeområdet. Det har sikret, at vi fik oplysninger fra en bred repræsentation til at målrette anbefalingerne.

Formålet med rapporten er at præsentere en række anbefalinger til, hvordan Socialstyrelsens ledelse kan imødekomme og håndtere behovet for faglig opkvalificering af ledere og medarbejdere på landets døgn- og handicapinstitutioner, familiecentre/huse og de kommunale socialforvaltninger.

Læs rapporten med anbefalinger til faglig opkvalificering på børne- og ungeområdet.

Hent rapporten her