airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Afdeling for Rådgivning til Sagsbehandlere


Rådgivningsenhed for Sagsbehandlere afdelingens primære opgaver er, at rådgive og vejlede kommunerne på området for udsatte børn og unge med henblik på, at styrke den juridiske og socialfaglige viden og praksis på området.

Rådgivningsenhed for Sagsbehandlere er inddelt i inddelt i fire enheder:

 • Task Force
 • Rådgivningsenhed
 • Plejefamilieområdet
 • Initiativ 5: Nedbringelse af antallet af ubehandlede børne- og ungesager
 • Initiativ 6: Understøttelse af sagsbehandlingen

Afdelingen Rådgivningsenhed for Sagsbehandlere varetager følgende kerneområder:

 • Rådgivning og vejledning til myndighedssagsbehandlere og deres ledere i henhold til Børnestøtteloven (pr. telefon, mail eller Skype/Teams)
 • Afholdelse af lovkursus i henhold til Børnestøtteloven
 • Afholdelse af lovkursus i henhold til myndighedsvejledning, skabeloner og vejledninger – herunder mulighed for at uddybet kursus om emner inden for sagsbehandling af underretninger, udførelse af socialfaglig undersøgelse (SFU) og handleplaner
 • Sagssupervision til myndighedssagsbehandler og deres ledere i forhold til konkrete sager
 • Sidemandsoplæring af myndighedssagsbehandler i henhold til myndighedsvejledning
 • Bistå kommuner i større sager om alvorligt omsorgssvigt i sager om seksuelle overgreb af børn og unge
 • Sagssupervision
 • Grundkursus for plejefamilier

Generelle henvendelser til Rådgivningsenhed for Sagsbehandlere skal sendes til siunnersuisarfik@nanoq.gl