airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Initiativ 5

Initiativ 5

Borgerrettet afdeling

Formål 

Nedbringelse af ubehandlede børne- og ungesager

Formål er at hjælpe kommunerne med at nedbringe antallet af sags¬bunker på børneområdet. Det er for at børn og unge rettidigt kan få den hjælp, de har behov for. Initiativ 5 vil også give de lokale sagsbehandlere tid og overskud til at håndtere nye underretninger og sager.

Vi udføre sags- og familiebehandlingshjælp i:

  • Qeqqata kommunia
  • Kommune Kujalleq
  • Avannaata kommunia
  • Kommune Qeqertalik (benytter egne midler)


Status og igangværende aktiviteter 

Sagsbehandlingshjælpen er afsluttet i alle kommuner.

I tre ud af de fire kommuner - Qeqqata Kommunia, Kommune Kujalleq og Avannaata Kommunia - har der været eksterne sags- og familiebehandlere, som har været udlånt fra kommuner i Danmark. De har arbejdet i fire måneder i hver kommune med sagsbehandling og sidemandsoplæring.

Qeqertalik Kommunia har kommunen kun anmodet om sagsbehandlingshjælp fra Socialstyrelsens Task Force eller via grønlandsk talende freelancer. Socialstyrelsens taskforce understøtter i den forbindelse sagsbehandlingen i kommune Qeqertalik. Ligeledes samarbejder Socialstyrelsen og Kommune Qeqertalik omkring rekruttering af freelance konsulenter til udarbejdelse af socialfaglige undersøgelser og handleplaner i en såkaldt ”bijobs ordning”. Arbejdet er fortsat i gang, og der vil i en periode, være understøttelse til koordinering og kvalitetssikring fra Socialstyrelsen.

Den generelle tilbagemelding på sagsbehandlingen har været positiv, selvom der også har været udfordringer med oversættelser og sagsoprydning, før sagsbehandlingshjælpen trådte til.

Tilbagemeldingen fra medarbejderne i kommunen, har været, at de har haft stor gavn af sidemandsoplæring samt de faglige værktøjer, de er blevet præsenteret for. Dog er der fortsat en væsentlig opgave at løfte i forhold til den lokale sagsbehandling, da antallet af ubehandlede sager fortsat er højt.


Resultater 

I 2020 og 2021 har Qeqqata Kommunia, Kommune Kujalleq og Avannaata Kommunia modtaget følgende antal sagsbehandlere og familiebehandlere fra danske kommune:Kommune Antal sagsbehandlere Antal familie behandlere I alt
Qeqqata Kommunia 5 4 9
Kommune Kujalleq 8 4 12
Avannaata Kommunia 6 3 9
Ialt 19 11 30