airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Initiativ 6

Initiativ 6

Afdeling for Rådgivning til Sagsbehandlere

Formål 

Understøttelse af den kommunale sagsbehandling

Formål er at løfte sagsbehandlingen i kommunerne således, at udsatte børn og unge kan få den hjælp og støtte, som de har behov for rettidigt. Det skal ske ved at give sagsbehandlere og ledere på tværs af alle fem kommuner ensartet og flere socialfaglige værktøjer.

Succeskriterier:

 • At der har været afholdt kurser om at sagsbehandle i henhold til Lov om Støtte til børn, samt øvrige kurser og sidemandsoplæring i alle kommuner ved udgangen af 2023. I forvejen havde der været afholdt lovkursus i fire kommuner september 2021, disse er afholdt i forbindelse med initiativ 5, hvor kommunerne til kurset samlede sagsbehandlere fra alle byer. Kurset afholdes i den sidste kommune i 2022.
 • At Get Organized er implementeret i alle 5 kommuner ved udgangen af 2022. I projektperioden er målet for Get Organized at kommunerne tager systemet til sig og udelukkende sagsbehandler i systemet på børne og ungeområdet.


Status og igangværende aktiviteter 

Siden begyndelsen af 2022 er ESDH-systemet Get Organized blevet implementeret i 4 ud af 5 kommuner: Qeqqata Kommunia, Kommune Qeqertalik og Avannaata Kommunia og Kommune Kujalleq. Kommuneqarfik Sermersooq benytter sig allerede af Get Organized, men skal migrere til den børnefaglige applikation, som er en del af det nye system. Det var oprindeligt planlagt til efteråret 2022 i Sermersooq, men kommunen har været nødsaget til at udskyde forløbet med implementeringen til 2023. Bl.a. grundet IT-udfordringer i kommunen.

Opstarten til det nye system påbegyndes med en uges kursus i forandringsledelse, som er et kursus for ledelsen. Kurset skal give dem værktøjer til at lede under implementeringen af ESDH-systemet. Dernæst er der ca. 8 dages undervisning – slutbrugeruddannelse – som er for alle sagsbehandlere i kommunen. Forløbet afsluttes med at to medarbejdere fra Socialstyrelsens Task Force, tager ud til hver by, for at afholde sidemandsoplæring i 1-2 uger.

Cirka 6 måneder efter implementeringen er der opfølgning med hver kommune, og i den mellemliggende periode er der løbende statusmøder med hver kommune online. Ud fra de inputs kommunerne giver, laver vi en skræddersyet opfølgning for hver kommune, der stemmer overens med de enkelte kommuners behov.

Til Get Organized er der tilkoblet et BPMS (Gluu) som bruges til at skabe overblik over sagsgange og give vejledning til de enkelte sagsskridt.

I 2023 er vores fokus på:

 • Viden og værktøjer til ledere med særlig fokus på fagligledelse af sagsbehandling på børne- og ungeområdet, fx ledelsestilsyn.
 • At udarbejde af instruktionsvideoerne til systemet, efter de indhentede erfaringer i løbet af implementeringsperioden.
 • Afholdelse af kurser for alle sagsbehandlerne om håndtering af sager vedrørende seksuelle overgreb.
 • I 2023 vil der desuden være fokus på samarbejdet med familiecentre og -huse.

Resultater 

Implementering af Get Organized inkl. opfølgningsbesøg, er overstået i:

 • Qeqqata Kommunia
 • Kommune Qeqertalik
 • Avannaata Kommunia
 • Kommune Kujalleq

Kommunerne tager godt imod systemet, og trods udfordringer med IT og digital omstilling har der generelt være positive tilbagemeldingerne fra kommunerne.

Evalueringerne fra slutbrugeruddannelsen viser at:

 • sagsbehandlerne generelt mener, at sagsgangene i systemet er meningsfulde
 • at systemet understøtter dem fagligt
 • og at de er motiveret for at bruge systemet.

I efteråret 2021 har vi kvalitetssikret eksisterende skabeloner og udarbejdet nye, som ligger i ESDH-systemet (Get Organized). De forskellige skabelonerne har vi også gennemgået, og der har været rettelser, udskiftning og tilføjelser af skabeloner i forbindelse med justeringerne i sommeren 2022.