airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Initiativ 16

Initiativ 16

Borgerrettet Afdeling

Formål 

Etablering af et behandlingscenter til voksne personer med seksuel krænkende adfærd mod børn og unge under 18 år

Formålene med dette projekt er følgende:

  • At forebygge fremtidige seksuelle overgreb.
  • At mindske alvoren af og udsætte tiden til eventuelle nye overgreb.
  • At støtte offentlige ansatte i håndtering af målgruppen.
  • At nedbryde tabuer og oplyse om, at støtte- og behandlingstiltag sker i forebyggelsesøjemed og at en resocialiserende indsats er afgørende for at sikre et mere trygt samfund.
  • At støtte og udvikle professionelle, der i forvejen arbejder med målgruppen, pårørende, ofrene og lokalsamfundet.
  • At indsamle viden på området, til kvalitetssikring af indsatsen og udvikling af evt. andre nødvendige tiltag.
  • At udvikle en model for en helhedsorienteret indsats.

Status og igangværende aktiviteter 

Vores behandlingstilbud hedder Klinik Killiliisa og er fysisk placeret i Nuuk. Her kan klienterne komme fysisk til behandling, og ellers foregår behandlingen online.

Vi har besøgt alle kommuner rundt omkring i landet for at holde informationsmøder for fagpersoner om Klinik Killiliisa og hvordan de kan henvise hertil. Alle de fagpersoner, vi har kontaktet i kommunerne, har været positive og føler det meningsfuldt med Klinik Killiliisa.

Vi har et tæt samarbejde med kriminalforsorgen og har tilmed opstartet et samarbejde med sexologisk klinik, der hjælper os med opkvalificering og supervision.

Vi har udarbejdet en pjece til borgere samt vejledning til fagpersoner om Klinik Killiliisa. Derigennem får de også information om hvordan man henvender sig eller forholder sig hvis man vil henvise. Vi har oprettet et 80-nr i 2022, hvilket betyder at der kan ringes gratis til klinikken. Telefonen har indtil videre åben hver torsdag.

Resultater 

Behandlingscenteret Klinik Killiliisa har behandlet borgere siden januar 2022. Den er dog officielt åbnet i april 2022.