airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Døgn og Visitationsafdeling


Døgn- og Visitationsafdelingen beskæftiger sig med driften samt den overordnede ledelse af de selvstyreejede døgninstitutioner og døgntilbud. Afdelingen driver Det Centrale Visitationssystem, der visitere til Selvejede, Kommunale og Selvstyreejede døgninstitutioner og døgntilbud. Afdelingen har også ansvaret for godkendelser af selvejende, selvstyreejede og kommunale døgninstitutioner.

Afdelingen er inddelt i fire enheder:

  • Udviklingsenhed
  • Drifts- & Visitationsenhed
  • Døgninstitutioner og døgntilbud
  • Nationalt Krisecenter

Afdelingen varetager følgende kerneområder:

  • Pædagogisk rådgivning, vejledning og udvikling
  • Generel drift af selvstyreejede døgninstitutioner
  • Driften af det centrale visitationssystem
  • Bygge-, anlægs- og vedligeholdelsesopgaver
  • Godkendelser af døgninstitutioner
Generelle henvendelser til døgn- og visitationsafdeling skal sendes til uupi@nanoq.gl