airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Døgn og Visitationsafdeling


Døgn og Visitation Børne- og unge afdelingen beskæftiger sig med driften samt den overordnede ledelse af de selvstyreejede børne- og unge døgninstitutioner. Afdelingen driver Det Centrale Visitationssystem, der visitere til Selvejede, Kommunale og Selvstyreejede døgninstitutioner for børn og unge. Afdelingen har også ansvaret for godkendelser af selvejende, selvstyreejede og kommunale døgninstitutioner.

Afdelingen er inddelt i fire enheder:

  • Udviklingsenhed
  • Drifts- & Visitationsenhed
  • Døgninstitutioner, børn og unge
  • Nationalt Krisecenter

Afdelingen varetager følgende kerneområder:

  • Pædagogisk rådgivning, udvikling og vejledning
  • Uddannelser og kurser for døgninstitutioner for børn og unge
  • Bygge-, anlægs- og vedligeholdelsesopgaver
  • Generel drift af selvstyreejede døgninstitutioner
  • Godkendelse af døgninstitutioner
Generelle henvendelser til Børne- og unge døgninstitutioner skal sendes til uupi@nanoq.gl