airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Initiativ 1

Initiativ 1

Afdeling for Børns Udvikling

Formål 

Styrkelse af forældrekompetencer med fokus på særligt sårbare familier

Formålet er at styrke forældrekompetencerne hos sårbare forældre. Det vil sige at klæde forældre bedre på til at understøtte barnets udvikling og give omsorg. Initiativ 1 har derfor fokus på, at

  • MANU-konceptet målrettes sårbare familier. Det er for at sikre, at alle familier modtager den nødvendige forældreforberedelse.
  • Kommunerne kan ansætte personer, der enten står for MANU koordinering eller kan bruges til besøg i hjemmet hos de borgere, der har behov for det.
  • MANU udvides til også at omfatte barnet på 5-6 år.


Status og igangværende aktiviteter 

Vi har i vores MANU-team i projektperioden et særligt fokus på at udvide MANU. Det gør vi, fordi vi vil nå ud til alle borgere – også de mere sårbare familier.

Vi arbejder i øjeblikket på et koncept kaldet MANU+. Det er et koncept, der først og fremmest skal rettes mod sårbare borgere.

  • Denne proces kræver involvering af fagpersoner i kommunerne og sundhedsvæsenet. Derfor har vi afholdt møder med fagpersoner fra forskellige kommuner. Formålet er at få inputs, sparring og feedback på det vi udvikler, så vi sikrer, at det er brugbart for fagpersonerne og relevant for borgerne.
Vi er derudover i gang med at undersøge, hvordan MANU fungerer rundt om i landet. Det er blandt andet gennem tjenesterejser og kontakt til MANU-undervisere og koordinatorer i kommunerne.
I nogle tilfælde, hvor det giver mening, kommer vi også og understøtter MANU-undervisere i de forskellige byer. Vi har for eksempel været i Aasiaat i december 2022, hvor vi understøttede den lokale MANU-koordinator med et seminar om MANU.

Alle kommuner har gjort brug af midler til ansættelse af MANU-koordinatorer. De ansatte, vi har fået kontaktoplysninger på, har vi løbende kontakt med vedrørende deres arbejde. Vi planlagde nogle sidemandsoplæringsdage i februar for MANU-koordinatorer fra Tasiilaq og Aasiaat. Deltagerne kom til Sisimiut for at lære af hinanden ved at udveksle erfaringer med MANU-koordinering forskellige steder i landet.

I år arbejder vi målrettet med vores materiale med ekstra meget fokus på, hvordan vi kan forbedre MANU. Vi ønsker, at materialet skal være meningsfuldt for alle borgere og fagpersoner.
 

Resultater 

  • MANU 5-6-årige er udarbejdet og udleveret til daginstitutioner (juni 2021). Materialet indeholder et spil til børn, et børnehæfte og et forældrehæfte. Materialet kan bruges samlet eller hver for sig.
  • Vi afholdte en instruktøruddannelse for MANU-instruktører i oktober (2022) i samarbejde med Center for Forældreskab i Danmark. Formålet var at få flere MANU-instruktører, der kan være med til at undervise nye MANU-undervisere. MANU-underviserne er dem, der tager ud og underviser borgere.
Manu logo
Du kan læse meget mere om MANU og finde vores materiale på:
MANU.gl