airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Tidlig Indsats


"Tidlig Indsats overfor gravide familier” er startet op i 2007 i et samarbejde mellem Departement for Sundhed, Departement for Sociale Anliggender og PAARISA.

Det centrale fokus i Tidlig indsats overfor gravide familier (TI) er det tværfaglige arbejde i opsporingen af familier i sårbare situationer så tidligt som muligt i det enkelte barns liv.

TI-programmet har tidligere været placeret i Allorfik og derefter overgik projektet i PAARISA. Efter resortændring 2022 blev Tidlig Indsats programmet placeret i den nyoprettede afdeling; Afdeling for Børns Udvikling, under Socialstyrelsen.

I 2019 blev der i forlængelse af den grønlandsk-danske aftale sat særligt fokus på en styrket indsats på området. Socialstyrelsen driver 11 initiativer fra det grønlandsk-danske tværgående samarbejde for en styrket indsats for udsatte børn og unge. Hvert initiativ består af en eller flere medarbejdere, som samarbejder med kommuner, daginstitutioner, sundhedsvæsen, Allorfik og Socialstyrelsen i Danmark. Blandt initiativerne er initiativ 2, der arbejder målrettet på at styrke det tværfaglige samarbejde i Tidlig Indsats teams i alle byer og bygder i Grønland.

Tidlig Indsats programmet for gravide familier har til formål at fremme barnets trivsel og forebygge omsorgssvigt i et tæt samarbejde med familien. TI sætter ind så tidligt som muligt hos gravide familier og er en forebyggende indsats, der har til formål at forhindre problemer i at opstå eller udvikle sig.

Tidlig Indsats teams i hver by består blandt andet af jordemødre, sundhedsplejersker, sundhedsplejeassistenter, sagsbehandler, socialrådgivere, pædagoger, familiebehandlere, rusmiddelsbehandlere, der koordinerer indsatsen i samarbejde med familierne.

Indsatsgrupperne vigtigste formål er at:

  • Sikre gennemførelse af de lokale tilbud til de forældre, som har behov for en tidlig indsats.
  • Sikre at de lokale ressourcer udnyttes bedst muligt. Herunder at inddrage frivillige, når det er muligt.
  • Koordinere indsatsarbejdet lokalt.
  • Sikre at tilbuddet tager udgangspunkt i barnets og forældrenes behov.
  • Sikre at familierne får de tilbud de skal have.
  • Sikre at familierne hele tiden er inddraget, og at familiernes egne oplevelser af situationen er en del af samarbejdet.