airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Skærpet underretningspligt


I Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn § 16 står der, at ansatte i Social-, skole, - eller sundhedssektoren samt ansatte i daginstitutioner har en skærpet pligt til straks at underrette kommunalbestyrelsen, når den ansatte i arbejdstiden bliver bekendt eller antager at et barn har brug for særlig støtte.

Samme underretningspligt gælder for offentlig valgte eller borgerligt ombud.

Den skærpede underretningspligt går forud for tavshedspligt.

Tal med din ledelse om din bekymring. Sammen kan I beslutte, hvad der skal gøres.

Det er altid en god ide at tale med barnets omsorgsgivere om jeres bekymringer. Med et godt samarbejde og gensidig hjælp kan man ofte hjælpe barnet og dets familie langt.

Husk: Du må ikke tale med omsorgsgiverne om din mistanke eller viden, hvis der er mistanke om at omsorgsgiverne udøver vanrøgt, vold eller seksuelle overgreb.

Din underretning skal indeholde:

  • Barnets navn og cpr.nr.
  • Faktuelle oplysninger om barnet
  • Hvorfor du underretter
  • Oplysninger om barnets udvikling generelt
  • Samarbejde med forældrene
  • Barnets egne udsagn
  • Oplysninger om barnets trivsel generelt

Hvis du arbejder med børn og unge og ikke overholder din underretningspligt, kan dette betragtes som tjenstlig forsømmelse og straffes i henhold til kriminalloven.