airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Nationale anbefalinger til børns skærmbrug


Nationale anbefalinger til børns skærmbrug 

Børn og unges liv er mere digitalt end nogensinde før, og det øgede skærmbrug skaber grobund for tvivl, bekymringer og konflikter generelt hos familier og dagtilbudsområdet.

Derfor er der behov for nogle tydeligere anbefalinger til, hvordan børn og unge i alderen 0-6 år samt deres forældre bedst bruger skærmen. Skærmanbefalinger bygger på den tilgængelige forskning på området, afdelingens børnefaglighed og anvendelsen af et forsigtighedsprincip.

SKÆRMGUIDEN

Skærmguiden er lavet til dig, som gerne vil have hjælp til at tage stilling til, hvad et barn kan lave på skærmen, hvad du synes, det må lave på skærmen, og hvilken rolle skærmene skal spille i jeres familie.

Alle familier oplever situationer, hvor det kan være svært at holde sig til de regler og aftaler, der er i familien. Skærmguiden kan hjælpe dig i hverdagen, hvor dialog, aftaler og rammer kan give færre konflikter og mere gennemskuelighed for både dig og barnet. Men du kender dit barn og din familiesituation bedst, og ved, hvornår andre hensyn vejer tungere.

Skærmbrug varierer meget alt efter børns alder, og der er forskellige muligheder og udfordringer knyttet til skærmbrug for de enkelte aldersgrupper.

Vi har lavet en række anbefalinger til børn i forskellige aldre.

OVERORDNEDE ANBEFALINGER

 • Forhold dig nysgerrigt og ikke fordømmende til dit barns digitale liv, og hav en snak med barnet om fordele og ulemper ved at bruge digitale medier.
 • Vær en god digital rollemodel for dit barn, og lad ikke din egen brug af skærm forstyrre samværet med barnet.
 • Sæt enkle og letforståelige rammer for dit barns skærmbrug og inddrag barnet i rammesætningen på en måde, som passer til barnets alder.
 • Fokusér mere på, hvad dit barn laver på skærmen og med hvem, end hvor længe barnet er på skærm – og om det gør dit barn glad eller trist.
 • Hjælp barnet med at prioritere skærmbrug, hvor barnet er aktiv, kreativ og social over passivt brug.Vær opmærksom på, at skærmbrug ikke går ud over andre aktiviteter, som er vigtige for barnet – fx fordybelse, fysiske aktiviteter, socialt samvær, fælles måltid.
 • Vær opmærksom på, at streamingtjenester, sociale medier og spil er designet til at tiltrække og fastholde brugerens opmærksomhed for at tjene penge, og at børn derfor har brug for hjælp til at styre forbruget.

ALDERSSPECIFIKKE ANBEFALINGER

SKÆRMBRUG FOR BØRN 0-2 ÅR:

 • Børn på 0-1 år

Ingen skærmbrug for børn under 2 år.

Børn under 2 år lærer at forstå verden gennem fysisk kontakt med både ting og mennesker. De har brug for at røre, lugte, lytte og smage samt at spejle sig i voksne. Det kan de digitale medier ikke tilbyde.

VOKSNES SKÆRMBRUG

Brug din egen skærm mindst muligt, når du er sammen med dit barn
Når du kigger på din skærm, bryder du den vigtige kontakt med dit barn. Du viser også barnet, at det, skærmen tilbyder, er mere spændende end barnet. Læg derfor skærmen væk, når I er sammen, så den ikke forstyrrer jeres samvær. Sæt evt. telefonen på lydløs, så du ikke bliver forstyrret.

Fortæl barnet, hvad du bruger skærmen til, når du kigger på den, mens I er sammen
Det kan være nødvendigt at kigge på skærmen, og ordne nogle ting, når du er sammen med dit barn. For barnet er det dog umuligt at aflæse, hvad du laver på skærmen. Begræns derfor dit skærmbrug, og vær opmærksom på at gen-etablere kontakten med barnet, når du er færdig på skærmen.

Læg skærmen væk, når du afleverer og henter dit barn
Små børn har brug for dit nærvær og opmærksomhed for at kunne opleve en tryg aflevering og afhentning i institutionen eller andre steder. Når du kigger på skærm, eller fx har samtaler, afleder det opmærksomheden fra barnet.

Sørg for at din skærm ikke forstyrrer barnets søvn
Lys og lyde fra skærmen kan forstyrre søvnen.

BØRN SOM ER FYLDT 2 ÅR

Anbefalingerne tager udgangspunkt i, hvad mange 2-årige børn laver, hvis de er på skærm, og i hvad der generelt er bedst for børn i denne aldersgruppe.

Begræns skærmbrug for børn på 2 år
2-årige børn har stadig et stort behov for menneskelig og fysisk kontakt, og de har meget at lære om den fysiske verden. Det er vigtigt, at dette ikke bliver erstattet af skærmbrug. Hvis barnet er på skærm, anbefaler vi mindst muligt skærmbrug og så kort tid ad gangen som muligt.

Derudover anbefaler vi, at du prioriterer skærmbrug, hvor barnet er aktiv eller kreativ højere end skærmbrug, hvor barnet er passiv forbruger fx at Youtube eller netflix kører uafbrudt i baggrunden. Med hensyn til skærmtid, kan en tommelfingerregel være maks. en halv time om dagen og maks. fire timer om ugen.

Børn på 2 år skal være sammen med en voksen, hvis de bruger skærm, uanset hvad den bruges til
Hvis børn på 2 år skal se skærm, skal det så vidt muligt være sammen med en voksen. Vær sammen om aktiviteten, og tal om det, der sker. Dit barn har brug for dig for at forstå, hvad det oplever. Og du kan på den måde følge med i, om indholdet passer til dit barn.

Hjælp barnet med at forstå og håndtere de følelser, der kan opstå, når skærmen skal slukkes
Dit barn har brug for, at du hjælper det med at komme gennem de frustrationer, der ofte opstår, når skærmen skal slukkes. Vis, at du forstår barnets følelser, og tilbyd i stedet en fælles aktivitet.

Brug ikke skærm som trøst eller afledning fra følelser
Det kan være fristende at bruge skærmen, når dit barn er ramt af svære følelser. Det er dog vigtigt, at barnet lærer at håndtere og udholde alle slags følelser. Det sker ved at blive mødt og forstået. Ikke ved at blive afledt af en skærm.

Hold skærmfri tid under måltider
Der er mange ting, børn skal lære i forbindelse med måltider. Skærmen blokerer bl.a. for sanseoplevelser og den kontakt og nærvær fra forældrene og andre, som de har behov for.

Undgå skærmbrug før sengetid og ved putning
Skærmbrug om aftenen gør det sværere at falde i søvn og forstyrrer nattesøvnen. Derfor er det bedst helt at undgå skærm efter aftensmaden.

Undlad eller begræns digitale spil for børn på 2 år
Overvej altid om skærmbruget, fx digitale vendespil, puslespil eller bøger, kan foretages uden brug af skærm.

VIDEO OG FILM FOR BØRN PÅ 2 ÅR

Børn på 2 år skal kun se alderssvarende indhold
Forhold dig til, hvad dit barn ser på skærmen. Brug de vejledende aldersvurderinger. Aldersvurderinger er dog kun vejledende, og det er vigtigt, at du er opmærksom på, hvad netop dit barn kan håndtere.

Børn på 2 år skal kun se videoer/film uden reklamer
Børn får sjældent noget ud af at se reklamer, og hvis skærmen, barnet ser på, bruges af hele familien, vil der også dukke reklamer op, der ikke er for børn.

Slå autoplay fra, hvis platformen tillader det
Med autoplay fortsætter skærmaktiviteten uendeligt, og det kan være svært at forstå, hvorfor man skal slukke.

VOKSNES SKÆRMBRUG

Brug din egen skærm mindst muligt, når du er sammen med dit barn
Når du kigger på din skærm, bryder du den vigtige kontakt med dit barn. Du viser også barnet, at det skærmen tilbyder, er mere spændende end barnet. Læg derfor skærmen væk, når I er sammen, så den ikke forstyrrer jeres samvær. Sæt evt. telefonen på lydløs, så du ikke bliver forstyrret.

Fortæl barnet, hvad du bruger skærmen til, mens I er sammen
Det kan være nødvendigt at kigge på skærmen og ordne nogle ting, når du er sammen med dit barn. For barnet er det dog umuligt at aflæse, hvad du laver på skærmen. Begræns derfor dit skærmbrug, og fortæl hvad du laver. Fortæl også, når du er færdig med at se på skærmen.

Læg skærmen væk, når du afleverer og henter dit barn
Små børn har brug for dit nærvær og opmærksomhed for at kunne opleve en tryg aflevering og afhentning i institutionen eller andre steder. Når du kigger på skærm eller fx har samtaler på telefonen, afleder det opmærksomheden fra barnet.

Sørg for at din skærm ikke forstyrrer barnets søvn
Lys og lyde fra skærmen kan forstyrre søvnen.

EKSEMPLER PÅ SKÆRMAKTIVITETER, DU KAN LAVE SAMMEN MED DIT 2-ÅRIGE BARN

 • Videoopkald med familiemedlemmer eller venner
 • Se film, video eller billeder sammen
 • Søg på billeder eller film, der uddyber barnets interesse – se fx på hundeslæde eller dyr
 • Bevægelse til fx danse-, rytmikvideoer og -kreative aktiviteter.

SKÆRMBRUG FOR BØRN 3-6 år

GENERELT OM SKÆRMBRUG

Begræns skærmbrug for børn på 3-6 år
Børn lærer at forstå verden gennem fysisk kontakt med både ting og mennesker. De har brug for at røre, lugte, lytte og smage samt at have tæt kontakt med voksne, som de kan spejle sig i. Det kan de digitale medier ikke tilbyde. Det er vigtigt, at tiden foran skærmen ikke erstatter den tid, de har brug for til at bevæge sig, være sammen med andre og lege.

Hvis barnet er på skærm, anbefaler vi, at du prioriterer skærmbrug, hvor barnet er aktiv eller kreativ højere end skærmbrug, hvor barnet er passiv forbruger. Med hensyn til skærmtid kan en tommelfingerregel være maks. 5 timer på en uge, gerne mindre, og ikke mere end 45 min. pr. dag. En undtagelse kan være, hvis barnet ser en alderssvarende film sammen med en voksen.

Børn i denne alder skal være sammen med/under opsyn af en voksen, når de bruger skærm, uanset hvad den bruges til
Små børn har brug for at dele deres oplevelser på skærmen med en nær voksen. Sørg for at være tæt på dit barn, så du kan reagere og støtte barnet, hvis det ser noget, som er svært at forstå, eller som påvirker det følelsesmæssigt.

Hjælp barnet med at forstå og håndtere følelser, der kan opstå, når skærmen skal slukkes
Dit barn har brug for at du hjælper det med at komme gennem de frustrationer, der ofte opstår, når skærmen skal slukkes. Vis, at du forstår barnets følelser, og tilbyd i stedet en fælles aktivitet.

Brug ikke skærm som trøst eller afledning fra følelser
Det kan være fristende at bruge skærmen, når dit barn er ramt af svære følelser. Det er dog vigtigt at lære at håndtere og udholde alle slags følelser. Det gør vi ved at blive mødt og forstået. Ikke ved at blive afledt af en skærm.

Hold skærmfri tid under måltider
Der er mange ting, børn skal lære i forbindelse med måltider. Skærmen blokerer bl.a. for sanseoplevelser og den kontakt og nærvær fra forældrene og andre, som de har behov for.

Undgå skærmbrug før sengetid og ved putning
Skærmbrug gør det sværere at falde i søvn og forstyrrer nattesøvnen. Derfor er det bedst at undgå skærm helt efter aftensmaden.

VIDEO OG FILM

Se film/video på en stor skærm, hvor den voksne kan følge med
Hvis barnet ser film eller video på en lille skærm, er barnet også naturligt mere alene med oplevelsen.

Børn skal kun se alderssvarende indhold
Forhold dig til, hvad dit barn ser på skærmen. Brug de vejledende aldersvurderinger. Aldersvurderinger er dog kun vejledende, og du ved bedst, hvad dit barn kan håndtere.

Se med, hvis dit barn ser videoer på platforme, hvor der også er adgang til ikke-alderssvarende indhold
Selvom du udvælger alderssvarende indhold til barnet, foreslår nogle platforme andet indhold, som ikke er alderssvarende.

Børn i denne alder skal kun se videoer/film uden reklamer
Børn får sjældent noget ud af at se reklamer, og hvis skærmen, barnet ser på, bruges af hele familien, vil der også dukke reklamer op, der ikke er for børn.

Undgå passivt skærmbrug styret af algoritmer
Det vil sige skærmbrug, der ikke har noget naturligt ophold, men fortsætter og er udvalgt på baggrund af algoritmer, fx korte videoer, som fastholder barnet i skærmaktiviteten.

Slå autoplay fra, hvis platformen tillader det
Med autoplay fortsætter skærmaktiviteten uendeligt, og det kan være svært at forstå, hvorfor man skal slukke.

Hjælp barnet med at stoppe skærmaktiviteten ved en naturlig afslutning, hvis autoplay er slået til

På nogle streamingtjenester kan man ikke slå autoplay fra. Her må du hjælpe barnet med at få slukket på et godt tidspunkt, når et program eller video er slut.

SPIL PÅ SKÆRM

Hvis dit barn spiller, så spil sammen med barnet

Det kan være sjovt at spille digitale spil. Så prøv at finde nogle spil, som både du og barnet kan lide, og som kan være en fælles aktivitet.

Børn skal kun spille alderssvarende spil

Her skal du være opmærksom på, at aldersmærkninger ikke nødvendigvis er lavet ud fra børns behov. De er ofte baseret på lovgivning om dataindhentning og på spiludbyderens egen vurdering. Forhold dig derfor til spillet, da du bedst ved, hvad dit barn kan håndtere.

Vælg spil uden tidspres, niveauer og konkurrenceelementer
Tidspres og konkurrenceelementer kan stresse eller fastholde barnet i spillet.

Børn i denne alder bør kun spille spil uden reklamer og tilkøb i app
Reklamer er forstyrrende og ikke nødvendigvis alderssvarende. Barnet er for lille til at skulle kunne forholde sig til tilkøb, som forbedrer ens chancer i spillet.

VOKSNES SKÆRMBRUG

Brug din skærm mindst muligt, når du er sammen med dit barn
Når du kigger på din skærm, bryder du den vigtige kontakt med dit barn. Du viser også barnet, at det skærmen tilbyder, er mere spændende end barnet. Læg derfor skærmen væk, når I er sammen, så den ikke forstyrrer jeres samvær. Sæt evt. telefonen på lydløs, så du ikke bliver forstyrret.

Fortæl barnet, hvad du bruger skærmen til, når du kigger på den, mens I er sammen
Det kan være nødvendigt at kigge på skærmen, og ordne nogle ting, når du er sammen med dit barn. For barnet er det dog umuligt at aflæse, hvad du laver på skærmen. Begræns derfor dit skærmbrug, og fortæl hvad du laver. Fortæl også når du er færdig med at se på skærmen.

Læg skærmen væk, når du afleverer og henter dit barn
Små børn har brug for dit nærvær og opmærksomhed for at kunne opleve en tryg aflevering og afhentning i institutionen eller andre steder. Når du kigger på skærm eller fx har samtaler på telefonen, afleder det opmærksomheden fra barnet.

Sørg for, at din skærm ikke forstyrrer barnets søvn
Lys og lyde fra skærmen kan forstyrre søvnen.

EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER MED DIGITALE MEDIER MED BØRN PÅ 3-6 ÅR

 • Videoopkald med familiemedlemmer eller venner
 • Søg informationer eller billeder, der uddyber barnets interesse
 • Se film, video eller billeder sammen
 • Tag billeder sammen
 • Bevægelse til fx danse- og rytmikvideoer og -kreative aktiviteter
 • Spil tilpasset aldersgruppen.