airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Vejledning til fagfolk

Som fagperson (pædagog, lærer, terapeut, socialrådgiver, medhjælper, sygeplejerske m.fl.) kan det ofte være svært, at vurdere hvordan man skal handle i sager om seksuelle overgreb.
Denne er en lille vejledning til, hvordan du skal handle ved seksuelle overgreb eller mistanke herom.

Vi har alle pligt til at underrette de sociale myndigheder når vi bliver bekendt med, at et barns udvikling eller sundhed er i fare, jf. vores skærpede underretningspligt.

Har du brug for råd og vejledning? 

Centralrådgivningsenheden tilbyder råd og vejledning til professionelle, der arbejder med børn og unge i aldersgruppen 0-18 år.

Kontakt altid Centralrådgivningsenheden i tilfælde af tvivlsspørgsmål.

Ved mistanke om seksuelle overgreb 

  1. Hvis der er tale om en mistanke, er det vigtigt du som fagperson observerer og beskriver barnets adfærd i en periode. Tal med din leder herom. Dine beskrivelser kan benyttes af de sociale myndigheder, i deres undersøgelse af barnets forhold. Husk: Du må gerne spørge ind til barnet og dets trivsel, men du skal ikke presse eller udspørge barnet. Det er politiets opgave at afhøre barnet.

  2. Udarbejd en underretning til de sociale myndigheder. De sociale myndigheder vurder - er om mistanken er begrundet og om sagen skal anmeldes til politiet. Myndighederne sikre, at barnet ikke længere kan udsættes for overgreb.

  3. De sociale myndigheder, politiet eller sundhedsvæsenet kontakter Kommune. Disse arbejder sammen om en fælles indsats. Kommunen koordinerer den tværfaglige indsat overfor barnet.

Ved seksuelle overgreb 

  1. Udarbejd en underretning til de sociale myndigheder. De sociale myndigheder anmelder overgrebet til politiet. Politiet kan også modtage en henvendelse om et overgreb og skal underrette de sociale myndigheder herom. Hvis sundhedsvæsenet bliver bekendt med sager om seksuelle overgreb, skal de lige - ledes underrette de sociale myndigheder og/eller anmelde dette til politiet.

  2. De sociale myndigheder igangsætter en undersøgelse om barnets sundhed og trivsel. De vurderer hvilken indsats der skal til for at hjælpe barnet.

  3. De sociale myndigheder, politiet eller sundhedsvæsenet kontakter Kommune. Disse instanser arbejder sammen om en fælles indsats. Kommunen koordinerer den tværfaglige indsats overfor barnet.