airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Børnerejseholdet

Børnerejseholdets tilbud

Børnerejseholdet er et landsdækkende behandlingstilbud, som omfatter udredning og behandling til børn og unge. Rejseholdets indsats i en by/bygd er i udgangspunktet af 1 års varighed og foregår delvis fra Nuuk og delvis via udgående aktivitet.

  • Den primære målgruppe er børn og unge i alderen 0 til 17 år og 11 mdr., som har været udsat for seksuelle overgreb.
  • Den sekundære målgruppe er børn og unge i alderen 0 til 17 år og 11 mdr., der udviser seksuelt selvskadende adfærd og seksuelt krænkende adfærd.

Børnerejseholdet aktiveres ved, at kommunen anmoder om rejseholdets indsats. Kun sagsbehandlere kan henvende sig til Børnerejseholdet.
Kommunen bevarer deres myndighedsansvar under forløbet.

Procedure

Efter kommunal aktivering af Børnerejseholdet følger:

  1. Indledende rejse: Møde med relevante samarbejdspartnere i byen/bygden. Der udarbejdes en samarbejdsaftale.
  2. Kommunale sagsbehandlere henviser skriftligt til Børnerejseholdet (vha. henvisningsskema), og visitationsansvarlige på Børnerejseholdet gennemgår henvisninger iht. målgruppen.
  3. Opstartsmøde med familien og andre relevante parter
  4. Udredning: Vurdering af omfanget af traume/belastningsgrad og sammensætning af behandlingsforløb
  5. Behandling: Behandlingsstilbuddet omfatter samtaler 2 gange om mdr., delvis via fysisk fremmøde og delvis via virtuel kontakt. Behandlingen kan indbefatte: individuel terapi, gruppeterapi, legeterapi, Familiesamtaler og indsatser rettet mod barnets omsorgspersoner, netværksmøder efter behov
  6. Kompetenceudvikling: Supervision, faglig sparring, undervisning og workshops til relevante fagpersoner. Behovet afdækkes ved opstart i en by/bygd
  7. Afslutningsmøde med relevante parter: Der sikres overlevering og gennemgang af anbefalinger

Download pjece her