airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Børnerejseholdet


Børnerejseholdets logo

Børnerejseholdet er et landsdækkende behandlingstilbud, som omfatter udredning og behandling til børn og unge. Derudover tilbydes kompetenceudvikling til fagpersoner inden for området. Børnerejseholdets indsats i en by/bygd er i udgangspunktet af op til 1 års varighed og foregår delvist fra Nuuk og delvist via udgående aktivitet.

 • Den primære målgruppe er børn og unge i alderen 0 til 17 år, som har været udsat for seksuelle overgreb.
 • Den sekundære målgruppe er børn og unge i alderen 0 til 17 år, der udviser seksuelt selvskadende adfærd og seksuelt bekymrende/krænkende adfærd.

Børnerejseholdets indsats kan være relevant for en by og/eller bygder, såfremt den pågældende kommune har vurderet, at der er et større behandlingsbehov inden for Børnerejseholdets målgruppe og at der er flere arbejdsopgaver end hvad kommunen selv kan dække.

Det er den øverste ledelse i kommunen, der skal sende en officiel anmodning om at kunne modtage Børnerejseholdets indsats. Denne anmodning skal sendes til Socialstyrelsens mail: iass@nanoq.gl.

En skabelon til anmodning kan findes her.

Såfremt Socialstyrelsen modtager flere anmodninger end Børnerejseholdet har kapacitet til at dække vil Socialstyrelsen være nødt til at prioritere i anmodningerne. Det er derfor ikke garanteret, at Børnerejseholdet bliver aktiveret efter sendt anmodning.

Procedure efter aktivering af Børnerejseholdet

Børnerejseholdets indsats efter aktivering vil overordnet bestå af:

 1. Indledende rejse: Møde med relevante samarbejdspartnere i byen/bygderne.
 2. Kommunale sagsbehandlere henviser skriftligt til Børnerejseholdet og visitationsansvarlige på Børnerejseholdet gennemgår henvisningerne i forhold til målgruppen.
 3. Opstartsmøde med familien og andre relevante parter.
 4. Udredning: Vurdering af omfanget af traume/belastningsgrad og sammensætning af behandlingsforløb.
 5. Behandling: Behandlingstilbuddet omfatter omkring to samtaler om måneden, og kan dels ske via fysisk fremmøde og dels via virtuel kontakt. Behandlingen kan indbefatte individuel terapi, legeterapi, gruppeterapi og psykoedukation. Der kan også laves rådgivning til barnets omsorgspersoner, familiesamtaler samt netværksmøder efter behov.
 6. Kompetenceudvikling: Supervision, faglig sparring, undervisning og workshops til relevante fagpersoner. Behovet afdækkes ved opstart i en by/bygd.
 7. Afslutningsmøde med relevante parter: Der sikres overlevering og gennemgang af anbefalinger.

 

Herunder ses en model over arbejdsgangen i Børnerejseholdets indsats:

Download pjece her

 

For yderligere spørgsmål kan følgende kontaktes:

 • Projektleder Lykke Borg Nielsen, Borgerrettet Afdeling, Socialstyrelsen. lbni@nanoq.gl
 • Afdelingschef Naja Lund Kielsen, Borgerrettet Afdeling, Socialstyrelsen. nalk@nanoq.gl