airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Underretning


Hvad er en underretning? 

Underretning er en henvendelse om bekymring for et barns eller en unges trivsel og udvikling. Underretningen skal sikre, at barnets og familiens mulig behov udredes og vurderes, i forhold til om der er behov for støtteforanstaltninger.

Du kan læse mere om forskellen på almindelig underretningspligt og skærpet underretningspligt ved at klikke i menuen til venstre.


Når kommunen modtager en underretning 

Kommunen er ifølge lovgivningen forpligtet til at handle, når den modtager en underretning om et barn, der har behov for særlig støtte. Der er særlige forpligtelser for kommunen, når der er grund til mistanke eller bekymring om, at et barn er udsat for seksuelle overgreb.

Kvittering for underretning
Når kommunen har modtaget en underretning, er den forpligtet til at sende en kvittering til underretter, senest en uge efter at underretningen er modtaget. 

Socialfaglig undersøgelse
Kommunen skal beslutte, om der er behov for at lave en socialfaglig undersøgelse, når de modtager en underretning. Den socialfaglige undersøgelse skal vise barnets behov og den skal bidrage til, at der vælges den rigtige støtte til barnet. Derefter laver kommunen en handleplan for barnet.

Handleplanen er et overblik over, hvilken støtte barnet skal have og beskriver, hvornår støtten forventes at kunne afsluttes. Imens barnet modtager støtte, er kommunen forpligtet til at følge op. Kommunen inddrager barnet og barnets familie i arbejdet med den socialfaglige undersøgelse og handleplan.