airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Almindelig underretningspligt


I Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn § 15 står der, at enhver borger har pligt til at underrette kommunalbestyrelsen, hvis en borger får kendskab til, at et barn lever under forhold, der bringer dets trivsel, sundhed eller udvikling i fare.

Det kan fx dreje sig om omsorgssvigt, vanrøgt, vold (fysisk eller psykisk) og seksuelle overgreb. Som almindelig borger har du mulighed for at være anonym. Det kan du gøre ved at undlade at skrive dit navn og telefon nummer når du underretter. Når du har oplyst dit navn, er du ikke længere anonym. 

Du kan se på din kommunes hjemmeside, hvordan du underretter.