airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

1. oktober indberetning

Alle daginstitutioner og dagplejere skal hvert år sende en 1. oktober indberetning til deres kommunale forvaltning. Læs mere om indberetningen herunder.

Formål 

Formålet med 1. oktober indberetningen er at opbygge et solidt datagrundlag. Dette skal sikre at kommunerne og Selvstyret – i fællesskab – træffer beslutninger, som skal sikre gode rammer og vilkår for børn i førskolealderen og medarbejdere på førskoleområdet.

Indberetningerne er et effektivt redskab i Socialstyrelsens og kommunernes arbejde med at føre tilsyn med førskoleinstitutionerne, og er med til at sikre en bæredygtig udvikling af førskoleområdet i Grønland.

Læs mere i Inatsisartutlov om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen - §4, stk. 3

 

Hvilken data bliver indsamlet? 

Indsamlet data for dagtilbud indbefatter:
  • Ledelse - sammensætning og lederstillinger
  • Antal børn - inddelt i aldersgrupper
  • Personale - uddannelse, sammensætning, fordeling og sprogkompetencer
  • Normering - personalefordeling og antal børn på stuer, samlet oversigt over normering og personale
Indsamlet data for dagplejere indbefatter:
  • Kommunal/privat dagpleje
  • Antal børn
  • Børnenes sprogkompetencer

 

Hvem har ansvar for hvad? 

Den samlede forvaltning af førskoleområdet varetages af:
  • Dagtilbudsledere og dagplejere, som hvert år har til ansvar at udfylde 1. oktober-indberetning
  • Forvaltning for Dagtilbud i den enkelte kommune, som har til ansvar at indsamle 1. oktober-indberetninger fra dagsinstitutioner og dagplejere i egen kommune, og sende disse til Socialstyrelsen. Det er ligeledes forvaltningens ansvar at sikre at de indsamlede data er korrekte.
  • Socialstyrelsen, som har til ansvar at bearbejde de indsamlede data, og herved følge den generelle udvikling på førskoleområdet i Grønland. De indsamlede data udgør således styrelsens grundlag for det videre udviklingsarbejde indenfor førskoleområdet på landsbasis.
Oktober indberetninger som en kvinder sidder og skriver ned

Download

Sofiánnguak’ Magnussen

Førskolekonsulent for Afdeling for Børns Udvikling

(+299) 34 62 76

soma@nanoq.gl