airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

OCTS


Hvad er OCTS?

Odense Child Trauma Screening (OCTS) er et story stem-screeningsredskabet. Det er bygget op om historiefortælling og struktureret leg med udvalgte legetøjsfigurer i LEGO®. OCTS anvendes til at vurdere børn i alderen 4-8 år og screener for tegn på traumatisering.

OCTS undersøger barnets håndtering af indre og ydre konfliktsituationer, barnets umiddelbare repræsentationer af forældre-barn-relationen samt om barnet udviser tegn på desorganiseret adfærd og tilknytning. Udgangspunktet for OCTS er, at børn, der er traumatiserede, vil vise tegn på dette i deres leg, når de bliver placeret i en struktureret og kontrolleret lege-situation. Administratoren / psykologen starter en historie og leg, som indeholder en vis grad af genkendelige, hverdagsrelaterede konflikter og psykisk spænding, som barnet derefter overtager og fortæller og leger videre. Disse historiebegyndelser og barnets færdiggørelse af dem gentages med forskelligt indhold i historierne, og barnets adfærd og leg opgøres efterfølgende. OCTS-resultaterne kan desuden anvendes til at vise, hvordan det enkelte barn oplever verden, hjælp fra voksne omkring sig og kan på den måde bidrage til tilpasning af indsats og behandlingen til det enkelte barn.

Hvem kan bruge OCTS?

OCTS skal udføres og administreres af en psykolog. Hvis du, som psykolog, ønsker at få tilsendt materialet samt komme på kursus i anvendelsen af OCTS’en kan Videnscenter for Psykotraumatologi på Syddansk Universitet kontaktes på følgende mail: psykotraume@health.sdu.dk