airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Til fagpersoner

Tidlig Indsats er en indsats for sårbare gravide familier med behov for særlig støtte. Indsatsen har til
formål at fremme barnets trivsel. Positive sociale relationer forlænger livet.

Et puslespil af mennesker med forskellige erhverv og stadier i livet

Hvad handler Tidlig Indsats om?

Tværfaglige samarbejdsgrupper bestående af jordemødre, sundhedsplejersker og socialrådgivere
koordinererindsatsen i tæt samarbejde med familierne.

Herved sikrer de at familierne får den rette støtte og undgårat nogle familier går tabt imellem
fagområder. Det tværfaglige samarbejde omkring familierne, hjælper familierne til at få de rette
tilbud der passer til deres individuelle situation og behov.

 

Vores arbejde i Socialstyrelsen omkring Tidlig Indsats

I Socialstyrelsens Afdeling for Børns Udvikling har vi et Tidlig Indsats team.
Vores rolle som Tidlig Indsats team i Socialstyrelsen er primært at koordinere og udvikle programmet
“Tidlig Indsats for gravide familier”.

Koordineringen involverer planlægning og facilitering af møder og workshops regionalt og nationalt,
samt vidensdeling. Teamet skal bl.a. indgå i- og være med til at udvikle arbejdsgrupper og udvalg for
at sikre en bedre koordinering af tværfaglige indsatser for målgruppen –både på nationalt, regionalt
og lokalt plan.

Mere konkret erTidlig Indsats teamets rollei Afdeling for Børns Udvikling at:

  • Være en landsdækkende rådgivningsfunktion, for at understøttete og sparre med Tidlig
    Indsats gruppemedlemmer og optimere implementeringen af den tidlige indsats
  • Lave udviklingsopgaver som:
  • Afholdele lokale eller nationale seminarer/workshops med fokus på at vidensdeling, sparring
  • Planlægning og facilitering af møder, workshops mv.
  • Vidensindsamling og formidling, herunder rådgivning af fagpersoner inden for tidlig indsats området, fx jordemødre, sundhedsplejersker og pædagoger.
  • Hvis du har spørgsmål, har behov for sparring eller rådgivning, er du velkommen til at kontakte os på følgende e-mailadresse: tidligindsats@nanoq.gl. Det er også muligt at kontakte os telefonisk hver tirsdag og torsdag mellem kl. 14-16 på telefon +299 251019.