airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Vejledninger

Her kan du finde relevante vejledninger inden for børne- og unge området.

Vejledning til børnestøtteloven 

Vejledning til børnestøtteloven kan findes her.

Skabeloner og tjeklister kan findes her.
 

Tjeklister 

Titel PDF Word
Tjekliste for afholdelse af børnesamtale
 PDF
 Word
De 3 huse
PDF
Word
Tjekliste for journalisering af børnesamtale
PDF
Word
Tjekliste til netværksmøde
PDF
Word
Skema til netværksmødet
PDF 
Word


Underretning

Titel  PDF Word
Tjekliste til underretning PDF
Word 
Underretningsskema til fagpersoner PDF Word
Underretningsskema til borgere PDF Word
Kvittering for modtagelse af en underretning PDF  Word
Samtykkeerklæring til indhentning og eller videregivelse af personoplysninger PDF Word

  

Socialfaglig undersøgelse

Titel PDF  Word 
Tjekliste til socialfaglig undersøgelse  PDF Word
Afgørelse om socialfaglig undersøgelse PDF Word
Opmærksomhedspunkter ved klageadgang
PDF
Word
Indkaldelse til forældre samtale PDF  Word
Invitation til barnet til samtale PDF
Word
Anmodning om statusudtalelse PDF Word
Adfærd, trivsel og udvikling blanket
PDF
Word
Skabelon til socialfaglig undersøgelse PDF
Word
Orientering om forlængelse af socialfaglig undersøgelse samt foreløbig vurdering
PDF
WordHandleplan og indsats

Titel PDF Word
Tjekliste for udarbejdelse af en handleplan PDF  Word
Skabelon til handleplan PDF
WordAnbringelse

Titel PDF Word
Tjekliste for anbringelse PDF
Word

 

Opfølgning

Titel PDF Word
Tjekliste til opfølgning og afslutning af sag PDF Word