airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Tilioq


Om handicaptalsmanden 

Handicaptalsmanden har til opgave at sikre og fremme personer med handicaps interesser i samfundet med udgangspunkt i FN’s handicapkonvention. Handicaptalsmandens overordnede opgaver er blandt andet, at:

  • Rådgive og vejlede personer med handicap og deres pårørende om deres rettigheder og klageadgang
  • Rådgive og vejlede offentlige og private institutioner
  • Sikre lovgivning og praksis omkring personer med handicap i henhold til FN’s handicapkonvention
  • Vurdere forhold for personer med handicap i Grønland
  • Indsamle og formidle information om personer med handicaps forhold i Grønland
  • Foreslå tiltag der styrker personer med handicaps vilkår
  • Samarbejde med de grønlandske handicapforeninger om at sikre og fremme personer med handicaps vilkår i Grønland

Handicaptalsmanden kan ikke træffe afgørelser i enkeltsager, men kan komme med udtalelser, og er i øvrigt politisk uafhængig.

Læs mere om Handicaptalsmanden på www.tilioq.gl

I Handicaptalsmandens vidensbank, kan du bl.a. læse forskellige rapporter, evalueringer og andre materialer.

 

Se mere her