airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Ansøgning om ret til at medtage ledsager

Nu kan du finde en udfyldningsblanket på Socialstyrelsens hjemmeside, når du vil søge om at få dokumentation på, at du grundet dit synshandicap har brug for at medbringe en ledsager ved rejser med Air Greenland og Arctic Umiaq Line.
18. august 2021

Air Greenland og Arctic Umiaq Line yder 100% rabat på billetter til blindeledsagere, dog betales et administrationsgebyr samt lufthavnsafgifter af den rejsende.

Man er blind eller stærkt svagsynet hvis man har:
En synsrest på 6/60 eller mindre på det bedste øje eller en synsrest på over 6/60 med komplikationer, der medfører at, synsrestens værdi vurderes til at være lig med eller mindre end 6/60.

  Du kan finde ansøgningsskemaet her