airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Nyhedsarkiv

31. maj 2024
Anbefalinger til skærmbrug på førskoleområdet

I anledningen af Børnenes dag d. 1. juni præsenterer Afdelingen for Børns Udvikling, Nationale Anbefalinger om Skærmbrug til Førskolebørn

Se nyhed
17. maj 2024
Nu får landets børn og unge lettere adgang til anonym og gratis hjælp

Den landsdækkende rådgivning, Tusaannga, går den 17. maj i luften med et nyt digitalt univers til børn og unge, som gør anonym og gratis rådgivning til børn og unge i hele landet endnu mere tilgængelig.

Se nyhed
8. maj 2024
Tidlig Indsats og MANU samarbejder på fællestur til Paamiut

Vi er glade for at kunne dele nyheden om et vellykket samarbejde mellem konsulenterne i Tidlig Indsats og MANU, som netop har afsluttet deres første fælles tur til Paamiut.

Se nyhed
24. april 2024
Paarisa: Fokus på sunde og inkluderende fællesskaber i Uge 18

I år har Socialstyrelsen imødekommet i alt 27 ansøgere, der har søgt om tilskud til afholdelse af ’Uge 18’ arrangementer.

Se nyhed
19. marts 2024
Tusaannga går sammen med Børns Vilkår for at hjælpe og støtte endnu flere børn og unge

Grønlands eneste telefoniske rådgivning Tusaannga indgår samarbejde med den danske organisation Børns Vilkår med et mål om at nå ud til endnu flere børn og unge i Grønland. Ingen spørgsmål eller problemer er for store eller små.

Se nyhed
15. marts 2024
Ny plakat med rådgivningstilbud

Socialstyrelsen har netop uddelt en ny plakat om forskellige rådgivningstilbud for sagsbehandler og ledere på børn-og unge, og handicapområdet.

Se nyhed
14. marts 2024
Håndbog om Tidlig Indsats overfor gravide familier og familier i sårbare situationer

Det er med glæde, at vi præsenterer den længe ventede Håndbog om Tidlig Indsats overfor gravide familier og familier i sårbare situationer med børn under 2 år.

Se nyhed
5. marts 2024
Sammen kan vi meget mere

I partnerskabet Kattulluta inuuneritta – Sammen om det gode liv er Paarisa, Brugseni, Pisiffik og Pilersuisoq gået sammen om en fælles vision om mere sundhed og trivsel og et overordnet mål om, at salget af sunde varer skal udgøre den største del af vareomsætningen.

Se nyhed
4. marts 2024
Er du interesseret i at blive plejefamilie?
Se nyhed
28. februar 2024
Indsats til bekæmpelse af mobning i Grønland bliver styrket

Mobning er desværre fortsat et udbredt problem – også i Grønland. Derfor går Uddannelsesstyrelsen og Socialstyrelsen i Grønland nu sammen med Mary Fonden og Red Barnet om at styrke indsats mod mobning i Grønland. Indsatsen sker gennem antimobbeprogrammet Kammagiitta – Fri for Mobberi.

Se nyhed
22. februar 2024
Årsrapport Alliaq - 2023

Alliaqs årsrapport 2023 der netop er udkommet viser, at antallet af visiteringer er stigende.

Se nyhed
13. februar 2024
Socialstyrelsen lancerer revideret Killiliisa Håndbog

Socialstyrelsen lancerer en revideret version af Killiliisa’s ”Håndbog til fagpersoner om seksuelle overgreb mod børn”.

Se nyhed
8. februar 2024
Kursus om håndtering af sager vedr. seksuelle overgreb

Kursus om håndtering af sager vedr. seksuelle overgreb afholdes i Nuuk for Kommuneqarfik Sermersooq

Se nyhed
8. februar 2024
800 dagtilbudspersonale opkvalificeret

Sendes af: Departement for Børn og Unge

Se nyhed
5. februar 2024
Uge Sex 2024

I Uge SEX, som finder sted i årets 6. uge, opfordrer Paarisa os alle til at sætte fokus på vores egen seksuelle sundhed og årets tema: SAMTYKKE.

Se nyhed
27. oktober 2023
Lokale styrker og værdier for børn og unges trivsel

Ny rapport gør status på 3 år med Qeqqata Modeli: Et partnerskab om børn og unges trivsel i Qeqqata Kommunia, hvor der arbejdes sammen på tværs for at sikre sunde og inkluderende fællesskaber for alle børn og unge i kommunen.

Se nyhed
Seminar om tidlig indsats
23. oktober 2023
Seminar om tidlig indsats

Afdeling for Børns Udvikling har netop afholdt et seminar om Tidlig Indsats overfor gravide familier. Dette seminar var rettet mod kommunalt- og sundhedsfagligt personale, der til dagligt arbejder med Tidlig Indsats.

Se nyhed
Åbning af Rådgivningsenhed for Tidlig Indsats her er oplysninger og to mennesker, der snakker i telefon
19. oktober 2023
Åbning af Rådgivningsenhed for Tidlig Indsats

Afdeling for børns udvikling kan med glæde meddele, at vi åbner en længe ventet Rådgivningsenhed for fagprofessionelle, der arbejder med Tidlig Indsats.

Se nyhed
søg tilskud nu. Juleaktiviteter for udsatte familier og borgere
15. oktober 2023
Søg tilskud nu! Juleaktiviteter for udsatte familier og borgere

Kommuner opfordres til at ansøge om midler til at sprede juleglæde blandt dem, der har brug for det mest. Socialstyrelsen åbner for tilskud til Juleaktiviteter målrettet udsatte familier og borgere.

Se nyhed
Psykiatriske diagnoser hos børn og unge
13. oktober 2023
9 pjecer til pårørende og fagpersoner: Info om psykiske diagnoser hos børn og unge

En projektgruppe nedsat af MISI, og i samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrien, præsenterer ni pjecer med essentiel information og anbefalinger til støtte og udvikling af børn og unge i Grønland med psykiatriske diagnoser.

Se nyhed
I uge 41 indledes handicapugen med årets centrale tema, nemlig "Nedbrydelse af barrierer og øget handlekraft”.
9. oktober 2023
Handicapuge 2023: Nedbrydelse af Barrierer og Øget Handlekraft

I uge 41 indledes handicapugen med årets centrale tema, nemlig "Nedbrydelse af barrierer og øget handlekraft”. Sammen sætter vi fokus på at skabe flere muligheder for personer med handicap og opfordrer alle til at deltage i arrangementer i denne specielle uge.

Se nyhed
Naalakkersuisut sætter med ny førskolestrategi, Den værdifulde barndom 2023-2030, ind for at bidrage til et kvalitetsløft af området.
9. oktober 2023
Ny strategi for førskoleområdet

Naalakkersuisut sætter med ny førskolestrategi, Den værdifulde barndom 2023-2030, ind for at bidrage til et kvalitetsløft af området.

Se nyhed
21. september 2023
Plejefamilier i Qaanaaq har fået styrket deres viden og kompetencer

Socialstyrelsen har afholdt kursus for plejefamilier i Qaanaaq i uge 34 med henblik på give plejefamilierne flere værktøjer til at yde omsorg for plejeanbragte børn og unge.

Se nyhed
Handlingsplan mod vold i  nære relationer 2023-2027
14. september 2023
Ny handlingsplan mod vold i nære relationer

Naalakkersuisut sætter fokus på vold i nære relationer med fire målrettede indsatsområder i en ny handlingsplan, som skal forebygge og begrænse volden i samfundet.

Se nyhed
Strategi: Fokus på selvmordsforebyggelse
10. september 2023
Strategi: Fokus på selvmordsforebyggelse

I dag er Verdensdagen for selvmordsforebyggelse. Naalakkersuisut har valgt at udgive ”Qamani – Strategi for forebyggelse af selvmord 2023-2028” på denne dag.

Se nyhed
Handicapuge uge 41 - Nedbrydelse af barrierer og øget handlekraft
31. august 2023
Handicapuge 41: Nedbrydelse af barrierer og øget handlekraft

Handicapugen 2023 sætter fokus på at nedbryde barrierer og styrke personer med handicaps muligheder og øge deres handlekraft.

Se nyhed
Alt om plejefamilier: Typer af plejefamilier, takster og netværk
17. juli 2023
Alt om plejefamilier

Viden om plejefamilier for børn og unge kan nu findes på Sullissivik.gl. Siden er tilgængelig for alle hvor som helst, når som helst.

Se nyhed
Videoer og håndbog til opsporing og forebyggelse
13. juli 2023
Videoer og håndbog til opsporing og forebyggelse

Døgn- og Visitationsafdelingen præsenterer 2 introduktions videoer – nu oversat til grønlandsk – til opsporing og forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn med handicap sammen med en tilhørende håndbog.

Se nyhed
Lad os snakke om selvmord – det kan redde liv
12. juli 2023
Lad os snakke om selvmord – det kan redde liv

I forbindelse med markeringen af den internationale selvmordsforebyggelsesdag d. 10. September har
Paarisa og Tusaannga indgået et samarbejde om at markere dagen.

Se nyhed
Paarisa Oplysningskampagne om samtykkeloven
7. juli 2023
Paarisa: Oplysningskampagne om samtykkeloven

Fra 1. juli træder lov om samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse i kraft. Det betyder, at det er kriminaliseret at have samleje med en person, der ikke samtykker.

Se nyhed
Kursus i forbindelse med anvendelse af Get Organized i Kommuneqarfik Sermersooq
29. juni 2023
Kursus i forbindelse med anvendelse af Get Organized i Kommuneqarfik Sermersooq

Socialstyrelsen har i forbindelse med implementering af Børnefaglig Applikation, Get Organized nu afholdt kurser i hele Grønland. Kurserne er afholdt i samarbejde med Inussuk-IT.

Se nyhed
Socialstyrelsens logo til nyheder
14. juni 2023
Socialstyrelsen anerkender kritik

I forbindelse med en artikel i Sermitsiaq/AG den 13.6.2023, vedr. mandlige nattevagter i Ivaaraq, vil Socialstyrelsen præcisere, at der generelt ikke praktiseres diskrimination af hverken køn, etnicitet, alder eller religion mm.

Se nyhed
12. juni 2023
Familiecenterworkshop i Qaqortoq

I forlængelse af kommunernes og Socialstyrelses fælles arbejde med at styrke indsatsen for udsatte børn, unge og deres familier blev den tredje familiecenterworkshop afholdt i Qaqortoq 15.-17. maj.

Se nyhed
Fejring af frivillige ildsjælde i Tasiilaq
8. juni 2023
Fejring af frivillige ildsjæle i Tasiilaq

Der er mange frivillige ildsjæle i Tasiilaq, og de blev velfortjent fejret i forsamlingshuset. Fejringen foregik sammen med kommunen, som i særlig grad understøtter det frivillige arbejde i byen.

Se nyhed
Nyuddannede kursister i selvmordsforebyggelse i Avannaata Kommunia
23. maj 2023
Nyuddannede kursister i selvmordsforebyggelse i Avannaata Kommunia

I 2022 blev der i samarbejde mellem Paarisa, Center for folkesundhed i Grønland og Avannaata Kommunia uddannet nye instruktører i selvmordsforebyggende kurser.

Se nyhed
Børn laver sundt mad sammen i dag
10. maj 2023
Børn i hele landet laver sund mad sammen i dag

Børn fra 40 klasser på i alt 15 skoler i 6 byer og 7 bygder går i dag, den 10. maj, i køkkenet for at lave lækker og sund mad sammen.

Se nyhed
1. Oktober indberetninger
8. maj 2023
1.oktober indberetninger behandles af Afdeling for Børns Udvikling

1.maj 2022 var der ressortændring i Departement For Uddannelses, Kultur, Idræt og Kirke og for Departement for Børn, Unge og Familier.

Se nyhed
2. maj 2023
Inuuneritta Puljen støtter 21 sunde projekter for børn og unge

Paarisa har netop uddelt midler fra Inuuneritta Puljen. Temaet for i år har igen været ”Det gode børneliv” med fokus på sunde fællesskaber, som fremmer trivsel hos børn og unge. Flere af de projekter, som puljen støtter, har fokus på sunde fællesskaber og bevægelse.

Se nyhed
Alliaq nyt telefonnummer 2023
1. maj 2023
Nyt telefonnummer til Alliaq – 80 11 99

Alliaq har fået nyt telefonnummer. Det nye nummer er 80 11 99. Nummeret er gratis at ringe til. Selv hvis borgere ikke har mere taletid på deres mobil, kan de ringe til 80 11 99.

Se nyhed
Solnedgang i kolonihavnen med isskodser.
21. april 2023
9,3 mio. uddeles til sociale formål

Årets tilskud til indsatser med sociale formål er fordelt. Der er tildelt 9,3 mio. kroner til udsatte børn, unge og familier i Grønland. 53 ud af 101 ansøgere har modtaget et bevillingsbrev fra Socialstyrelsen.

Se nyhed
17. april 2023
Meeqqat 0-18: TOPI-undervisning i Uummannaq

Meeqqat 0-18-teamet fra Afdelingen for Børns Udvikling har været i Uummannaq i marts 2023. Formålet var at undervise dagtilbuds- og skolepersonale i trivselsopsporingsværktøjet, TOPI.

Se nyhed
Socialstyrelsens logo til nyheder
3. april 2023
Organisationsændringer i Socialstyrelsen

Opgaver vedrørende rådgivning af handicapsagsbehandlere tilfalder Afdeling for Rådgivning for Sagsbehandlere, og opgaver vedrørende døgntilbud til personer med handicap tilfalder Døgn- og Visitationsafdelingen gældende fra d. 17. marts 2023.

Se nyhed
28. marts 2023
Årsrapport Alliaq 2022

Året 2022 har været præget af flere henvendelser og visiteringer end tidligere. Der er afholdt seminar om voldsområdet for fagprofessionelle i hele Grønland. Samtidig er der udviklet nyt informationsmateriale til borgere med voldsproblematikker.

Se nyhed
sådan kan du indberette anbringelser
22. marts 2023
Kommunernes indberetningspligt om anbringelse til Naalakkersuisut

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at der er kommet en ny mailadresse specifikt til indberetninger af anbringelser af børn og unge udenfor hjemmet i henhold til Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn §29, stk. 2.

Se nyhed
Afdelingen for Børns Udvikling har faciliteret sidemandsoplæring i Sisimiut i februar 2023. Her har MANU-teamet fra afdelingen sat rammerne for sidemandsoplæring og erfaringsudveksling omkring koordinering og den generelle udførsel af MANU arbejdet.
22. marts 2023
MANU: Sparring og vidensdeling i Sisimiut

Afdelingen for Børns Udvikling har faciliteret sidemandsoplæring i Sisimiut i februar 2023. Her har MANU-teamet fra afdelingen sat rammerne for sidemandsoplæring og erfaringsudveksling omkring koordinering og den generelle udførsel af MANU arbejdet.

Se nyhed
Innarluutilinnik sullissisunut siunnersortit pikkorissartitsinerat - Kursusforløb på handicapområdet
17. marts 2023
Kursusforløb på handicapområdet

Handicapafdelingen afholder bisidderkursus med fokus på 3 forskellige emner.

Se nyhed
Mimi Karlsen_Sammen skal vi give et kompetenceløft til kommunale sagsbehandlere
7. marts 2023
Mimi Karlsen: Sammen skal vi give et kompetenceløft til kommunale sagsbehandlere

Kommunerne har oplyst tal for kommunale sagsbehandlere for børn og unge samt personer med handicap, som viser, at mange normeringer er besat med relevant socialfagligt uddannede. Men der er et stort antal sagsbehandlere uden relevant socialfaglig uddannelse – og ubesatte stillinger.

Se nyhed
Succes med onlineoplæg til plejeforældre og plejefamiliekonsulenter
24. februar 2023
Succes med onlineoplæg til plejeforældre og plejefamiliekonsulenter

Socialstyrelsen har for første gang afholdt en online fremlæggelse for plejeforældre og kommende plejeforældre den 2.februar 2023, hvor emnet var ”Tavshedspligt og Sociale medier".

Se nyhed
24. februar 2023
Opkvalificering i Nuuk: Tidlig opsporing af børn i mistrivsel

Tankerne blev sat i gang da Dagtilbudsledere og Forvaltningen for Børn og Familier deltog i opkvalificering af tidlig opsporing af børn i mistrivsel.

Se nyhed
17. februar 2023
Familierådslagningens studietur til Danmark

I december 2022 deltog ni repræsentanter fra Avannaata Kommunia, Qeqqata Kommunia, Kommune Qeqertalik og Kommuneqarfik Sermersooq samt fire repræsentanter fra Socialstyren i Familierådslagningens 14-dags studietur til Danmark.

Se nyhed
8. februar 2023
Tusaannga lukker telefonerne for sidste gang…

Telefonrådgivningen Tusaannga, holder fremover døgnåben året rundt. Det vil sige, at borgere kan kontakte telefonrådgivningen uanset hvilken tid på døgnet, de har brug for det.

Se nyhed
7. februar 2023
Nye åbningstider for Alliaq

Alliaq ændrer fra fredag d. 10. februar 2023 sine åbningstider. De nye åbningstider er alle ugens dage, inkl. weekend, fra kl. 09.00-21.00.

Se nyhed
Kurser for frivillige sociale foreninger i Nuuk
6. februar 2023
Kurser for frivillige sociale foreninger i Nuuk

Initiativ 4 har afholdt kurser for frivillige sociale foreninger/NGO’er i Nuuk.

Se nyhed
3. februar 2023
Søg Uge 18 pulje inden 1. marts 2023

Nu er der åbnet for ansøgninger til Uge 18 puljen for 2023 med frist 1. marts 2023.

Se nyhed
Killiliisa - Naalakkersuisuts strategi mod seksuelle overgreb 2018 - 2022 er blevet evalueret
1. februar 2023
Evaluering af Naalakkersuisuts strategi mod seksuelle overgreb 2018-2022

Killiliisa - Naalakkersuisuts strategi mod seksuelle overgreb 2018 - 2022 er blevet evalueret. Strategien har medført resultater ift. til målsætninger der blev sat i værk. Det er vigtigt at understrege, at selvom perioden for strategien er udløbet, at det forebyggende arbejde fortsætter og at forebyggelses indsatsen mod seksuelle overgreb er et vedvarende arbejde.

Se nyhed
31. januar 2023
De 80 mio. kr. går til børnene – naturligvis

Vi ér i gang med at styrke indsatsen for udsatte børn og unge. Det går langsomt, men sikkert den rigtige vej.

Se nyhed
Tusaangas uld foran Socialstyrelsen til Kulturnat
23. januar 2023
Konkurrencer, kager og masser af krammer

Tusaangas ulv tog imod både børn og voksne med kram og high-fives til kulturnatten i Nuuk.

Se nyhed
Ny chef i Socialstyrelsen
20. januar 2023
Ny chef i Socialstyrelsen

Departementet for Børn, Unge og Familier har udnævnt Tina Evaldsen som ny chef for Socialstyrelsen i Grønland.

Se nyhed
5. januar 2023
Evalueringen af Tidlig Indsats overfor gravide familier er udkommet

Tidlig Indsats teamet fra Afdelingen for Børns Udvikling har glædet sig og set frem til udgivelsen af evalueringen af ”Tidlig Indsats overfor gravide familier” i Grønland.

Se nyhed
Uddannede MANU-instruktører kan nu undervise lokalt
20. december 2022
Uddannede MANU-instruktører kan nu undervise lokalt

For nylig har Socialstyrelsens Afdeling for Børns Udvikling afholdt et succesfuld MANU-instruktørkursus for omkring 30 fagfolk, der til dagligt arbejder med familier med børn mellem alderen 0-6 år.

Se nyhed
Ansøgninger om tilskud til sociale formål er åben!
6. december 2022
Ansøgninger om tilskud til sociale formål er åben!

Tilskud kan maksimalt dække halvdelen (50%) af de planlagte udgifter for aktiviteten. Tilskuddet skal gavne udsatte børn, unge eller familier. Du kan søge på vegne af en kommune, en selvejet institution på socialområdet eller en frivillig forening med fokus på socialområdet.

Se nyhed
9. november 2022
Initiativ 3: Opkvalificering i Qaanaaq

Dagtilbudspersonalet fik efter ønske opkvalificeringskursus. Det betyder, at Initiativ 3 har været i dialog med kommuners forvaltninger på ledelsesniveau for at klarlægge behovet for dagtilbudspersonalet.

Se nyhed
Møde mellem fagchef koordinatorer og pædagogiske konsulenter på billedes sammen med Socialstyrelsens Afdeling for børns udvikling
25. oktober 2022
Møde mellem fagchef/koordinatorer og pædagogiske konsulenter

Samtlige kommuner deltog i det årlige møde i dagene 28. og 30. september.

Se nyhed
Maligassiuisut Show fejrer rollemodeller og fællesskabet omkring bevægelse
21. oktober 2022
Maligassiuisut Show fejrer rollemodeller og fællesskabet omkring bevægelse

Paarisa, Grønlands Idrætsforbund og Elite Sport Greenland hylder ildsjæle og forbilleder inden for idræt og sundhed ved Maligassiuisut Show 2022 lørdag d. 22. oktober i Katuaq.

Se nyhed
Socialstyrelsens kurser for resten af 2022
17. oktober 2022
Socialstyrelsens kurser for resten af 2022

Socialstyrelsen har samlet en kalender med kurser, seminarer mm., der holdes for kommunerne i årets sidste måneder. Det er den tredje version i år, da der løbende sker ændringer i hvad der holdes og hvorhenne.

Se nyhed
Implementering af trivselsopsporende IT-værktøj TOPI i Ilulissat og Qeqertaq
17. oktober 2022
Implementering af trivselsopsporende IT-værktøj TOPI i Ilulissat og Qeqertaq

Meeqqat 0-18 har i oktober måned været i Ilulissat og Qeqertaq for at undervise i det trivselsopsporende IT-værktøj TOPI (Tidlig Opsporing og Indsats).

Se nyhed
Tusaannga har været på besøg ved Børns Vilkår - her står de allesammen foran Børn Vilkår skilt
14. oktober 2022
Tusaannga har været på besøg ved Børns Vilkår

Børn og unge, som føler sig alene eller har problemer, som de har behov for støtte til at komme igennem, kan henvende sig til rådgivningstelefonen Tusaannga. Når børn og unge kontakter Tusaannga, møder de i den anden ende af røret en voksen rådgiver, der lytter og støtter.

Se nyhed
Alle deltagerne til Tidlig Indsats seminar i Ilulissat
13. oktober 2022
Tidlig Indsats afholdt seminar: Det var rigtig godt

Førskoleområdet har afholdt et seminar om Tidlig Indsats overfor gravide familier - for kommunale- og sundhedsfagligt personale, som der til dagligt arbejder med Tidlig Indsats.

Se nyhed
Alliaq har afholdt seminar med Alternativ til Vold
12. oktober 2022
Alliaq har afholdt seminar med Alternativ Til Vold

Alliaq har haft besøg af psykologspecialisterne Per Isdal og Øystein Solberg, som er tilknyttet Alternativ Til Vold i Norge. De afholdte i september seminar omkring vold i nære relationer.

Se nyhed
Førskolekonsulenter flytter til Socialstyrelsen og her kan du se alle der flytter
10. oktober 2022
Førskolekonsulenter flytter til Socialstyrelsen

Uddannelsesstyrelsens førskolekonsulenter hører nu under Socialstyrelsen og flytter til nye lokaler.

Se nyhed
Nyhed Uddeling af midler til markering af WHO´s dag for forebyggelse af selvmord
10. september 2022
Uddeling af midler til markering af WHO´s dag for forebyggelse af selvmord

Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier har i år igen uddelt midler til markering af WHO´s dag for forbyggelse af selvmord 10. september 2022.

Se nyhed
Klinik Killiliisa
9. september 2022
Klinik Killiliisa's telefon er åbnet

Klinik Killilliisa's telefon er åbent hver torsdag kl. 12-14 - og det er frit at ringe.

Se nyhed
Kontakt vagtmobilen for sagsbehandlere
8. august 2022
Meddelelse om oprettelse af Vagtmobil på Rådgivningsenhed for Sagsbehandlere

Vagtmobilen i Rådgivningsenheden for sagsbehandlere etableres for at understøtte Børn og Unge sagsbehandlere og lederes behov for vejledning i det daglige arbejde.

Se nyhed
Ansøgere og potentielle ansøgere kan i den infografiske rapport få information om fordelingen af tilskud fra Naalakkersuisut.
25. juli 2022
Godt at vide når du ansøger om tilskud

Ansøgere og potentielle ansøgere kan i den infografiske rapport få information om fordelingen af tilskud fra Naalakkersuisut.

Se nyhed
18. juli 2022
Bliv skarpere på at ansøge om tilskud

88 ansøgere har søgt om tilskudsmidler fra Naalakkersuisut. Dette er 40 mindre end sidste år. Det tyder på, at kommuner og institutioner har fået bedre vejledning i, hvad man kan søge.

Se nyhed
Netværksmøde for de frivillige drivkræfter
28. juni 2022
Netværksmøde for de frivillige drivkræfter

Paarisa, initiativ 4, har netop afholdt netværksmøde for frivillige fra sociale civilsamfundsorganisationer (NGO’er) i Nuuk d. 9. juni 2022.

Se nyhed
En båd der sejler over spejlblankt vand ind i havn til en by med farverige huse. Det symbolisere hvor tilskuddet bliver brugt i samfundet
20. juni 2022
3 projekter – sådan bruger de tilskuddet

Naturen som terapeutisk behandling for børn og unge med særlige behov, undervisning og information, voldsindsats og flere tiltag har fået gavn af TAPI-uddelingen. Ildsjæle i hele landet har fået gavn af tilskuddet. Her kan du læse, hvad pengene bland andet er gået til.

Se nyhed
Seminar- og netværksdage om fremtidens frivillighed. Deltagere sidder i et lokale og ser op mod en oplægsholder.
2. juni 2022
Fremtidens frivillighed: Seminar- og netværksdage

Initiativ 4 (det grønlandsk-dansk tværgående arbejde) har netop afholdt seminar- og netværksdage om ”Fremtidens frivillighed”.

Se nyhed
Deltager sidder til forstanderseminar i Malmø og ser præsentation
24. maj 2022
Vellykket forstanderseminar i Malmø

Netværk, ny viden og socialpædagogiske metoder, der kan styrke beboernes trivsel og ud-vikling, er på alles læber på døgninstitutionsområdet. Derfor havde Socialstyrelsen sat overskrifter som fagfællesskaber, traumepsykologi og mentalisering i praksis på program-met på årets forstanderseminar, der blev afholdt i Malmø i dagene 2.-7. april.

Se nyhed
12. maj 2022
Behandlingstilbuddet Klinik Killiliisa er åbent

Klinik Killiliisa er et gratis og landsdækkende behandlingstilbud til voksne med seksuelt grænseoverskridende adfærd overfor børn og unge, eller tanker herom. Klinikken åbnede d. 21. april med reception og tale fra Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familie, Mimi Karlsen

Se nyhed
Sunde og inkluderende fællesskaber
3. maj 2022
Sunde og inkluderende fællesskaber i Uge 18

Uge 18 markeres over hele landet og har til formål at sætte fokus på og skabe debat om alkoholvaner og drikkemønstre. Det gøres ved at være opmærksom på faktorer, der har en beskyttende effekt.

Se nyhed
Ny aktivitetskalender over Socialstyrelsens kursustilbud
20. april 2022
Ny aktivitetskalender giver bedre overblik over Socialstyrelsens kursustilbud

Aktivitetskalenderen giver et overblik over de kurser og aktiviteter, som Socialstyrelsen tilbyder. Kalenderen fungerer både som et overblik og et planlægningsværktøj for kommunerne og internt i Socialstyrelsen.

Se nyhed
Ekstra indsats i Kommune Qeqertalik åbner muligheder for socialrådgivere
19. april 2022
Ekstra indsats i Kommune Qeqertalik åbner muligheder for socialrådgivere

Er du uddannet socialrådgiver, og har du lyst til at yde en ekstra indsats for udsatte børn og unge? Nu har du muligheden for at tage et ophold til i en af byerne i Kommune Qeqertalik i en kortere periode.

Se nyhed
Bornerejseholdet arbejder i Upernavik i marts 2022 til februar 2023
11. april 2022
Børnerejseholdet arbejder i Upernavik i marts 2022 til februar 2023

Katsi Kleist-Eriksen (til venstre) og Ivalo Møller Lange (til højre), fra Børnerejseholdet, arbejder i Upernavik fra marts 2022 til februar 2023.

Se nyhed
Aarsrapport for Alliaq 2021
24. marts 2022
Årsrapport for Alliaq 2021

Året 2021 har budt på flere tiltag i Alliaq. Herunder udvidede åbningstider, nye materialer og nye TV- og radiospots. Samt opfølgning for borgere, som har været i forløb i behandlingstilbuddet.

Se nyhed
Udvidet aabningstid for Tusaannga skal hjaelpe selvmordstruede
23. marts 2022
Udvidet åbningstid for Tusaannga skal hjælpe selvmordstruede

Nogle gange har man brug for at tale med nogen, uanset hvad klokken er – særligt hvis man er alene med mørke og dystre tanker. Derfor kan børn, unge og voksne nu få hjælp fra telefonrådgivningen Tusaannga det meste af døgnet.

Se nyhed
vejledning og håndbog til handicapsagsbehandlere
15. marts 2022
Vejledning til handicapsagsbehandlere

Socialstyrelsen skal med glæde meddele, at vejledningen og håndbogen til Inatsisartutlov nr. 13, af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap nu er færdiggjort.

Se nyhed
Uge SEX logo
11. februar 2022
Uge SEX

Uge SEX finder sted i årets 6. uge, hvor fokus er seksuel sundhed. Her er Naalakkersuisuts målsætning, at forældre og samfund som helhed har ansvaret for både børn og unge kan vokse op i tryghed. Det gælder også at have et sundt seksualliv og indsigt i, hvordan man kan få et sundt seksuelt liv.

Se nyhed
Landskabsbillede af bjerge med sne på toppen og blåt vand. Vejret er klar, så himlen er også blå.
20. januar 2022
Voksenrejseholdet 2021

I det forgangne år har Voksenrejseholdet (psykoterapeuter og psykologer, der behandler senfølger efter seksuelle overgreb) været i følgende byer: Qaanaaq, Uummannaq, Aasiaat, Maniitsoq, Nuuk, Paamiut, Nanortalik og Tasiilaq.

Se nyhed
27. december 2021
Støtte til juleaktiviteter for udsatte familier og borgere

Formålet er at støtte op om familier og borgere, der har økonomiske - og andre udfordringer i deres hverdag. En Juleaktivitet er et tilbud om lidt adspredelse i en ellers presset hverdag og kan være med til at give familien og borgere en positiv oplevelse i Juletiden.

Se nyhed
23. december 2021
Glædelig Jul
Se nyhed
15. december 2021
Stor tilfredshed med kurser i selvmordsforebyggelse i Kujalleq

Kurser i selvmordsforebyggelse i Narsaq og Nanortalik er netop afsluttet. 54 kursister deltog og der blev uddannet 4 nye grønlandske instruktører.

Se nyhed
14. december 2021
Socialstyrelsen lancerer vidensbank


Fra i dag af kan du finde en samling af viden på det sociale område.

Se nyhed
14. december 2021
Kursus i fysisk konflikthåndtering i Prinsesse Margrethes Børnehjem og afdelingen Nasippi i (Tasiilaq), Inuusuttut Inaat i (Qaqortoq) og Ivaneq i (Nuuk) 2021

Formålet med kurset er, at forebygge konflikter eller reducere konflikter, på arbejdspladser, i institutioner, hvor der primært arbejdes med forebyggelse og omsorg, for at reducere vold, konflikter og trusler.

Se nyhed
10. december 2021
Initiativ 10 - Børnerejseholdet og Familieenheden på orienteringsrejse til Danmark

Initiativ 10 rejser til Danmark mellem den 10. december og 17. december med henblik på at besøge Januscentret, SDU, Børnehus Syd og Børnehuset Midt.

Se nyhed
24. november 2021
Sammen skaber vi det gode live

En fremtid med mere sundhed og trivsel, ikke mindst for den opvoksende generation af børn og unge. Det er visionen for samarbejdet mellem KNI/Pilersuisoq, Pisiffik, Brugseni og Paarisa. Under et nyt fælles logo med teksten: 'Sammen om det gode liv' vil samarbejdsparterne fremover arbejde målrettet for at fremme det gode liv ved at gøre det sunde valg til det lette og naturlige valg.

Se nyhed
18. november 2021
Socialstyrelsens målrettede kursustilbud til ufaglært personale inden for børne- og ungeområdet

Socialstyrelsens Initiativ 7, som er en del af det grønlandsk-danske samarbejde, har i efteråret 2021 indgået et samarbejde med Socialpædagogisk Seminarium (PI/SPS) om at tilbyde målrettede kurser til ufaglært personale, inden for det sociale børne- og ungeområde.

Se nyhed
10. november 2021
Tillykke til Årets aktive

Ved Maligassiuisut Show uddelte Paarisa, som er en enhed i Socialstyrelsen, Grønlands Idrætsforbund og Elite Sport Greenland priser til rollemodeller og ildsjæle inden for idræt og sundhed, som kan være til inspiration for os alle. Maligassiuisut Show blev vist direkte på KNR TV.

Se nyhed
2. november 2021
Hyldest af idrættens og sundhedens forbilleder

Paarisa, Grønlands Idrætsforbund og Elite Sport Greenland hylder ildsjæle og forbilleder inden for idræt og sundhed ved Maligassiuisut Show 2021 fredag d. 5. november på Hotel Hans Egede.

Se nyhed
1. november 2021
Familiecenter workshop

I forlængelse af det Grønlandsk-Danske samarbejde afholdt Socialstyrelsen og Borgerrettet afdeling i uge 41 den første af en række workshops i familiecenter-ledernetværket bestående af kommunernes fagchefer samt ledere og souschefer i de 16 familiecentre.

Se nyhed
1. november 2021
Forstanderseminar 2021

Døgn- og Visitationsafdelingen i Socialstyrelsen har for forstanderne på de Selvstyreejede døgninstitutioner afholdt Forstanderseminar fra d. 14. til d. 17. september 2021 i Ilulissat.

Se nyhed
22. oktober 2021
Tusaannga på Facebook og Instagram

Tusaannga, Grønlands nationale telefonrådgivning for børn, unge og voksne, har nu fået sin egen Facebookside og profil på Instagram.

Se nyhed
22. oktober 2021
Handicapuge Uge 41

Handicapugen foregik i hele landet i uge 41.

Se nyhed
8. oktober 2021
25 & 40-års jubilæum i Socialstyrelsen

To medarbejdere i Socialstyrelsen blev fejret for mange års tro tjeneste i Selvstyret.

Se nyhed
Person som går med rollator
5. oktober 2021
Digital samtale kan være vejen til lige muligheder for personer med handicap

Årets handicapuge i uge 41 sætter fokus på ’Tilgængelighed – fysisk, socialt og digitalt’.

Se nyhed
10. september 2021
Selvmordstanker får børn og unge til at søge hjælp

På Verdens selvmordsforebyggelsesdag, viser årsrapporten for telefonrådgivningen Tusaannga, at selvmordstanker er en af de primære årsager til, at børn og unge søger hjælp.

Se nyhed
1. september 2021
Alliaq udvider åbningstiderne

Fra den 1. september bliver det nemmere for borgere, der har volds- eller aggressionsproblemer i deres nære relationer, at komme i kontakt med behandlingstilbuddet Alliaq. Åbningstiderne udvides, så telefonlinjerne er åbne alle ugens dage.

Se nyhed
31. august 2021
Rådgivningsenhed for Sagsbehandlere samarbejder med Qeqertalik Kommune om systematisering af børne- og ungesager

Socialstyrelsens Rådgivningsenhed for Sagsbehandlere er på tjenesterejse i juni og juli 2021, hvor enheden er i gang med systematisering og udarbejdelse af sagslister i samarbejde med sagsbehandlerne for børne- og ungesager i Qeqertalik Kommune, både i Qasigiannguit og Kangaatsiaq, og efterfølgende i Qeqertarsuaq.

Se nyhed
18. august 2021
Ansøgning om ret til at medtage ledsager

Nu kan du finde en udfyldningsblanket på Socialstyrelsens hjemmeside, når du vil søge om at få dokumentation på, at du grundet dit synshandicap har brug for at medbringe en ledsager ved rejser med Air Greenland og Arctic Umiaq Line.

Se nyhed
11. august 2021
Opstart af Børn- og ungerejseholdet i Tasiilaq

Initiativ 10, som er en del af det grønlandsk-danske samarbejde, har været i Tasiilaq mellem d. 30. juni og 9. juli med henblik på opstart af Børnerejseholdet. Undervejs besøgte Initiativ 10 også de omkringliggende bygder Isortoq, Kulusuk, Kuummiit, Sermiligaaq og Tiilerilaaq.

Se nyhed
Foto som illustrerer en familie.
28. juni 2021
Vejledende kriterier for fastsættelse af plejevederlag

Nu kan du finde vejledende kriterier til fastsættelse af plejevederlag på Socialstyrelsens hjemmeside.

Se nyhed
Tre personer sidder på en bjergtop og kigger på solnedgangen. Solen går ned over bjergtoppe som er længere væk. Der ligger sne omkring dem, så de har varmt tøj på.
22. juni 2021
Alliaq har været i Tasiilaq

Behandlingstilbuddet Alliaq, har været i Tasiilaq mellem d. 27. maj og 2. juni.

Se nyhed
22. juni 2021
Tættere samarbejde mellem Socialstyrelse, kommuner og døgninstitutioner

Socialstyrelsen har fra 2020 til nu arbejdet på en større indsats for at skabe et tættere samarbejde med landets kommuner og døgninstitutioner.

Se nyhed
27. maj 2021
Nyt undervisningsmateriale til seksualundervisning

Paarisa som er en enhed i Socialstyrelsen har indgået et samarbejde med Sex og Samfund om at udvikle undervisningsmateriale til seksualundervisning til ældstetrinnet i folkeskolerne.

Se nyhed
26. maj 2021
Socialstyrelsen lancerer digitalt Killiliisa univers

Socialstyrelsen lancerer et Killiliisa-univers på www.paarisa.gl. Her kan du blandt andet finde den prisvindende dokumentar om seksuelle overgreb: ”Lykken skræmmer mig ikke længere” samt en helt ny podcast-serie.

Se nyhed
6. maj 2021
Tal med dit barn om brug af sociale medier

Paarisa, Grønlands Politi og Det Grønlandske Kriminalpræventive Råd, PiSiu, opfordrer forældre til at være særligt opmærksomme på deres børns brug af sociale medier.

Se nyhed
3. maj 2021
Sunde og inkluderende fællesskaber i Uge 18

Uge 18 er ugen, hvor der sættes fokus på og skabes debat om alkoholvaner og drikkemønstre i hele landet. Årets tema: ”Sunde og inkluderende fællesskaber” sætter fokus på trivsel og god mental sundhed hos børn og deres familier.

Se nyhed
27. april 2021
Teaterstykke om livet efter seksuelle overgreb

Killiliisa rollemodeller fortæller deres historier i det nye teaterstykke ”Tarnima Nammatai”, der sætter fokus på livet efter seksuelle overgreb.

Se nyhed
Paarisas projekt Sammen kan vi meget mere - billede af to kvinder og en mand der holder indkøbsvare i hænderne
1. januar 0001
Sammen kan vi meget mere

I partnerskabet Kattulluta inuuneritta – Sammen om det gode liv er Paarisa, Brugseni, Pisiffik og Pilersuisoq gået sammen om en vision om mere sundhed og trivsel og et overordnet mål om, at salget af sunde varer skal udgøre den største del af vareomsætningen.

Se nyhed
Se alle nyheder