airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Nyhedsarkiv

Dato 9. november 2022

Initiativ 3: Opkvalificering i Qaanaaq

Dagtilbudspersonalet fik efter ønske opkvalificeringskursus. Det betyder, at Initiativ 3 har været i dialog med kommuners forvaltninger på ledelsesniveau for at klarlægge behovet for dagtilbudspersonalet.

Se nyhed
Dato 25. oktober 2022

Møde mellem fagchef/koordinatorer og pædagogiske konsulenter

Samtlige kommuner deltog i det årlige møde i dagene 28. og 30. september.

Se nyhed
Dato 21. oktober 2022

Maligassiuisut Show fejrer rollemodeller og fællesskabet omkring bevægelse

Paarisa, Grønlands Idrætsforbund og Elite Sport Greenland hylder ildsjæle og forbilleder inden for idræt og sundhed ved Maligassiuisut Show 2022 lørdag d. 22. oktober i Katuaq.

Se nyhed
Dato 17. oktober 2022

Socialstyrelsens kurser for resten af 2022

Socialstyrelsen har samlet en kalender med kurser, seminarer mm., der holdes for kommunerne i årets sidste måneder. Det er den tredje version i år, da der løbende sker ændringer i hvad der holdes og hvorhenne.

Se nyhed
Dato 17. oktober 2022

Implementering af trivselsopsporende IT-værktøj TOPI i Ilulissat og Qeqertaq

Meeqqat 0-18 har i oktober måned været i Ilulissat og Qeqertaq for at undervise i det trivselsopsporende IT-værktøj TOPI (Tidlig Opsporing og Indsats).

Se nyhed
Dato 14. oktober 2022

Tusaannga har været på besøg ved Børns Vilkår

Børn og unge, som føler sig alene eller har problemer, som de har behov for støtte til at komme igennem, kan henvende sig til rådgivningstelefonen Tusaannga. Når børn og unge kontakter Tusaannga, møder de i den anden ende af røret en voksen rådgiver, der lytter og støtter.

Se nyhed
Dato 13. oktober 2022

Tidlig Indsats afholdt seminar: Det var rigtig godt

Førskoleområdet har afholdt et seminar om Tidlig Indsats overfor gravide familier - for kommunale- og sundhedsfagligt personale, som der til dagligt arbejder med Tidlig Indsats.

Se nyhed
Dato 12. oktober 2022

Alliaq har afholdt seminar med Alternativ Til Vold

Alliaq har haft besøg af psykologspecialisterne Per Isdal og Øystein Solberg, som er tilknyttet Alternativ Til Vold i Norge. De afholdte i september seminar omkring vold i nære relationer.

Se nyhed
Dato 10. oktober 2022

Førskolekonsulenter flytter til Socialstyrelsen

Uddannelsesstyrelsens førskolekonsulenter hører nu under Socialstyrelsen og flytter til nye lokaler.

Se nyhed
Dato 10. september 2022

Uddeling af midler til markering af WHO´s dag for forebyggelse af selvmord

Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier har i år igen uddelt midler til markering af WHO´s dag for forbyggelse af selvmord 10. september 2022.

Se nyhed
Dato 9. september 2022

Klinik Killiliisa's telefon er åbnet

Klinik Killilliisa's telefon er åbent hver torsdag kl. 12-14 - og det er frit at ringe.

Se nyhed
Dato 8. august 2022

Meddelelse om oprettelse af Vagtmobil på Rådgivningsenhed for Sagsbehandlere

Vagtmobilen i Rådgivningsenheden for sagsbehandlere etableres for at understøtte Børn og Unge sagsbehandlere og lederes behov for vejledning i det daglige arbejde.

Se nyhed
Dato 25. juli 2022

Godt at vide når du ansøger om tilskud

Ansøgere og potentielle ansøgere kan i den infografiske rapport få information om fordelingen af tilskud fra Naalakkersuisut.

Se nyhed
Dato 18. juli 2022

Bliv skarpere på at ansøge om tilskud

88 ansøgere har søgt om tilskudsmidler fra Naalakkersuisut. Dette er 40 mindre end sidste år. Det tyder på, at kommuner og institutioner har fået bedre vejledning i, hvad man kan søge.

Se nyhed
Dato 28. juni 2022

Netværksmøde for de frivillige drivkræfter

Paarisa, initiativ 4, har netop afholdt netværksmøde for frivillige fra sociale civilsamfundsorganisationer (NGO’er) i Nuuk d. 9. juni 2022.

Se nyhed
Dato 20. juni 2022

3 projekter – sådan bruger de tilskuddet

Naturen som terapeutisk behandling for børn og unge med særlige behov, undervisning og information, voldsindsats og flere tiltag har fået gavn af TAPI-uddelingen. Ildsjæle i hele landet har fået gavn af tilskuddet. Her kan du læse, hvad pengene bland andet er gået til.

Se nyhed
Dato 2. juni 2022

Fremtidens frivillighed: Seminar- og netværksdage

Initiativ 4 (det grønlandsk-dansk tværgående arbejde) har netop afholdt seminar- og netværksdage om ”Fremtidens frivillighed”.

Se nyhed
Dato 24. maj 2022

Vellykket forstanderseminar i Malmø

Netværk, ny viden og socialpædagogiske metoder, der kan styrke beboernes trivsel og ud-vikling, er på alles læber på døgninstitutionsområdet. Derfor havde Socialstyrelsen sat overskrifter som fagfællesskaber, traumepsykologi og mentalisering i praksis på program-met på årets forstanderseminar, der blev afholdt i Malmø i dagene 2.-7. april.

Se nyhed
Dato 12. maj 2022

Behandlingstilbuddet Klinik Killiliisa er åbent

Klinik Killiliisa er et gratis og landsdækkende behandlingstilbud til voksne med seksuelt grænseoverskridende adfærd overfor børn og unge, eller tanker herom. Klinikken åbnede d. 21. april med reception og tale fra Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familie, Mimi Karlsen

Se nyhed
Dato 3. maj 2022

Sunde og inkluderende fællesskaber i Uge 18

Uge 18 markeres over hele landet og har til formål at sætte fokus på og skabe debat om alkoholvaner og drikkemønstre. Det gøres ved at være opmærksom på faktorer, der har en beskyttende effekt.

Se nyhed
Dato 20. april 2022

Ny aktivitetskalender giver bedre overblik over Socialstyrelsens kursustilbud

Aktivitetskalenderen giver et overblik over de kurser og aktiviteter, som Socialstyrelsen tilbyder. Kalenderen fungerer både som et overblik og et planlægningsværktøj for kommunerne og internt i Socialstyrelsen.

Se nyhed
Dato 19. april 2022

Ekstra indsats i Kommune Qeqertalik åbner muligheder for socialrådgivere

Er du uddannet socialrådgiver, og har du lyst til at yde en ekstra indsats for udsatte børn og unge? Nu har du muligheden for at tage et ophold til i en af byerne i Kommune Qeqertalik i en kortere periode.

Se nyhed
Dato 11. april 2022

Børnerejseholdet arbejder i Upernavik i marts 2022 til februar 2023

Katsi Kleist-Eriksen (til venstre) og Ivalo Møller Lange (til højre), fra Børnerejseholdet, arbejder i Upernavik fra marts 2022 til februar 2023.

Se nyhed
Dato 24. marts 2022

Årsrapport for Alliaq 2021

Året 2021 har budt på flere tiltag i Alliaq. Herunder udvidede åbningstider, nye materialer og nye TV- og radiospots. Samt opfølgning for borgere, som har været i forløb i behandlingstilbuddet.

Se nyhed
Dato 23. marts 2022

Udvidet åbningstid for Tusaannga skal hjælpe selvmordstruede

Nogle gange har man brug for at tale med nogen, uanset hvad klokken er – særligt hvis man er alene med mørke og dystre tanker. Derfor kan børn, unge og voksne nu få hjælp fra telefonrådgivningen Tusaannga det meste af døgnet.

Se nyhed
Dato 15. marts 2022

Vejledning til handicapsagsbehandlere

Socialstyrelsen skal med glæde meddele, at vejledningen og håndbogen til Inatsisartutlov nr. 13, af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap nu er færdiggjort.

Se nyhed
Dato 11. februar 2022

Uge SEX

Uge SEX finder sted i årets 6. uge, hvor fokus er seksuel sundhed. Her er Naalakkersuisuts målsætning, at forældre og samfund som helhed har ansvaret for både børn og unge kan vokse op i tryghed. Det gælder også at have et sundt seksualliv og indsigt i, hvordan man kan få et sundt seksuelt liv.

Se nyhed
Dato 20. januar 2022

Voksenrejseholdet 2021

I det forgangne år har Voksenrejseholdet (psykoterapeuter og psykologer, der behandler senfølger efter seksuelle overgreb) været i følgende byer: Qaanaaq, Uummannaq, Aasiaat, Maniitsoq, Nuuk, Paamiut, Nanortalik og Tasiilaq.

Se nyhed
Dato 27. december 2021

Støtte til juleaktiviteter for udsatte familier og borgere

Formålet er at støtte op om familier og borgere, der har økonomiske - og andre udfordringer i deres hverdag. En Juleaktivitet er et tilbud om lidt adspredelse i en ellers presset hverdag og kan være med til at give familien og borgere en positiv oplevelse i Juletiden.

Se nyhed
Dato 23. december 2021

Glædelig Jul

Se nyhed
Dato 15. december 2021

Stor tilfredshed med kurser i selvmordsforebyggelse i Kujalleq

Kurser i selvmordsforebyggelse i Narsaq og Nanortalik er netop afsluttet. 54 kursister deltog og der blev uddannet 4 nye grønlandske instruktører.

Se nyhed
Dato 14. december 2021

Socialstyrelsen lancerer vidensbank


Fra i dag af kan du finde en samling af viden på det sociale område.

Se nyhed
Dato 14. december 2021

Kursus i fysisk konflikthåndtering i Prinsesse Margrethes Børnehjem og afdelingen Nasippi i (Tasiilaq), Inuusuttut Inaat i (Qaqortoq) og Ivaneq i (Nuuk) 2021

Formålet med kurset er, at forebygge konflikter eller reducere konflikter, på arbejdspladser, i institutioner, hvor der primært arbejdes med forebyggelse og omsorg, for at reducere vold, konflikter og trusler.

Se nyhed
Dato 10. december 2021

Initiativ 10 - Børnerejseholdet og Familieenheden på orienteringsrejse til Danmark

Initiativ 10 rejser til Danmark mellem den 10. december og 17. december med henblik på at besøge Januscentret, SDU, Børnehus Syd og Børnehuset Midt.

Se nyhed
Dato 24. november 2021

Sammen skaber vi det gode live

En fremtid med mere sundhed og trivsel, ikke mindst for den opvoksende generation af børn og unge. Det er visionen for samarbejdet mellem KNI/Pilersuisoq, Pisiffik, Brugseni og Paarisa. Under et nyt fælles logo med teksten: 'Sammen om det gode liv' vil samarbejdsparterne fremover arbejde målrettet for at fremme det gode liv ved at gøre det sunde valg til det lette og naturlige valg.

Se nyhed
Dato 18. november 2021

Socialstyrelsens målrettede kursustilbud til ufaglært personale inden for børne- og ungeområdet

Socialstyrelsens Initiativ 7, som er en del af det grønlandsk-danske samarbejde, har i efteråret 2021 indgået et samarbejde med Socialpædagogisk Seminarium (PI/SPS) om at tilbyde målrettede kurser til ufaglært personale, inden for det sociale børne- og ungeområde.

Se nyhed
Dato 10. november 2021

Tillykke til Årets aktive

Ved Maligassiuisut Show uddelte Paarisa, som er en enhed i Socialstyrelsen, Grønlands Idrætsforbund og Elite Sport Greenland priser til rollemodeller og ildsjæle inden for idræt og sundhed, som kan være til inspiration for os alle. Maligassiuisut Show blev vist direkte på KNR TV.

Se nyhed
Dato 2. november 2021

Hyldest af idrættens og sundhedens forbilleder

Paarisa, Grønlands Idrætsforbund og Elite Sport Greenland hylder ildsjæle og forbilleder inden for idræt og sundhed ved Maligassiuisut Show 2021 fredag d. 5. november på Hotel Hans Egede.

Se nyhed
Dato 1. november 2021

Familiecenter workshop

I forlængelse af det Grønlandsk-Danske samarbejde afholdt Socialstyrelsen og Borgerrettet afdeling i uge 41 den første af en række workshops i familiecenter-ledernetværket bestående af kommunernes fagchefer samt ledere og souschefer i de 16 familiecentre.

Se nyhed
Dato 1. november 2021

Forstanderseminar 2021

Døgn- og Visitationsafdelingen i Socialstyrelsen har for forstanderne på de Selvstyreejede døgninstitutioner afholdt Forstanderseminar fra d. 14. til d. 17. september 2021 i Ilulissat.

Se nyhed
Dato 22. oktober 2021

Tusaannga på Facebook og Instagram

Tusaannga, Grønlands nationale telefonrådgivning for børn, unge og voksne, har nu fået sin egen Facebookside og profil på Instagram.

Se nyhed
Dato 22. oktober 2021

Handicapuge Uge 41

Handicapugen foregik i hele landet i uge 41.

Se nyhed
Dato 8. oktober 2021

25 & 40-års jubilæum i Socialstyrelsen

To medarbejdere i Socialstyrelsen blev fejret for mange års tro tjeneste i Selvstyret.

Se nyhed
Dato 5. oktober 2021

Digital samtale kan være vejen til lige muligheder for personer med handicap

Årets handicapuge i uge 41 sætter fokus på ’Tilgængelighed – fysisk, socialt og digitalt’.

Se nyhed
Dato 10. september 2021

Selvmordstanker får børn og unge til at søge hjælp

På Verdens selvmordsforebyggelsesdag, viser årsrapporten for telefonrådgivningen Tusaannga, at selvmordstanker er en af de primære årsager til, at børn og unge søger hjælp.

Se nyhed
Dato 1. september 2021

Alliaq udvider åbningstiderne

Fra den 1. september bliver det nemmere for borgere, der har volds- eller aggressionsproblemer i deres nære relationer, at komme i kontakt med behandlingstilbuddet Alliaq. Åbningstiderne udvides, så telefonlinjerne er åbne alle ugens dage.

Se nyhed
Dato 31. august 2021

Rådgivningsenhed for Sagsbehandlere samarbejder med Qeqertalik Kommune om systematisering af børne- og ungesager

Socialstyrelsens Rådgivningsenhed for Sagsbehandlere er på tjenesterejse i juni og juli 2021, hvor enheden er i gang med systematisering og udarbejdelse af sagslister i samarbejde med sagsbehandlerne for børne- og ungesager i Qeqertalik Kommune, både i Qasigiannguit og Kangaatsiaq, og efterfølgende i Qeqertarsuaq.

Se nyhed
Dato 18. august 2021

Ansøgning om ret til at medtage ledsager

Nu kan du finde en udfyldningsblanket på Socialstyrelsens hjemmeside, når du vil søge om at få dokumentation på, at du grundet dit synshandicap har brug for at medbringe en ledsager ved rejser med Air Greenland og Arctic Umiaq Line.

Se nyhed
Dato 11. august 2021

Opstart af Børn- og ungerejseholdet i Tasiilaq

Initiativ 10, som er en del af det grønlandsk-danske samarbejde, har været i Tasiilaq mellem d. 30. juni og 9. juli med henblik på opstart af Børnerejseholdet. Undervejs besøgte Initiativ 10 også de omkringliggende bygder Isortoq, Kulusuk, Kuummiit, Sermiligaaq og Tiilerilaaq.

Se nyhed
Dato 28. juni 2021

Vejledende kriterier for fastsættelse af plejevederlag

Nu kan du finde vejledende kriterier til fastsættelse af plejevederlag på Socialstyrelsens hjemmeside.

Se nyhed
Dato 22. juni 2021

Alliaq har været i Tasiilaq

Behandlingstilbuddet Alliaq, har været i Tasiilaq mellem d. 27. maj og 2. juni.

Se nyhed
Dato 22. juni 2021

Tættere samarbejde mellem Socialstyrelse, kommuner og døgninstitutioner

Socialstyrelsen har fra 2020 til nu arbejdet på en større indsats for at skabe et tættere samarbejde med landets kommuner og døgninstitutioner.

Se nyhed
Dato 27. maj 2021

Nyt undervisningsmateriale til seksualundervisning

Paarisa som er en enhed i Socialstyrelsen har indgået et samarbejde med Sex og Samfund om at udvikle undervisningsmateriale til seksualundervisning til ældstetrinnet i folkeskolerne.

Se nyhed
Dato 26. maj 2021

Socialstyrelsen lancerer digitalt Killiliisa univers

Socialstyrelsen lancerer et Killiliisa-univers på www.paarisa.gl. Her kan du blandt andet finde den prisvindende dokumentar om seksuelle overgreb: ”Lykken skræmmer mig ikke længere” samt en helt ny podcast-serie.

Se nyhed
Dato 6. maj 2021

Tal med dit barn om brug af sociale medier

Paarisa, Grønlands Politi og Det Grønlandske Kriminalpræventive Råd, PiSiu, opfordrer forældre til at være særligt opmærksomme på deres børns brug af sociale medier.

Se nyhed
Dato 3. maj 2021

Sunde og inkluderende fællesskaber i Uge 18

Uge 18 er ugen, hvor der sættes fokus på og skabes debat om alkoholvaner og drikkemønstre i hele landet. Årets tema: ”Sunde og inkluderende fællesskaber” sætter fokus på trivsel og god mental sundhed hos børn og deres familier.

Se nyhed
Dato 27. april 2021

Teaterstykke om livet efter seksuelle overgreb

Killiliisa rollemodeller fortæller deres historier i det nye teaterstykke ”Tarnima Nammatai”, der sætter fokus på livet efter seksuelle overgreb.

Se nyhed