airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Nyhedsarkiv

Dato 24. november 2021

Sammen skaber vi det gode live

En fremtid med mere sundhed og trivsel, ikke mindst for den opvoksende generation af børn og unge. Det er visionen for samarbejdet mellem KNI/Pilersuisoq, Pisiffik, Brugseni og Paarisa. Under et nyt fælles logo med teksten: 'Sammen om det gode liv' vil samarbejdsparterne fremover arbejde målrettet for at fremme det gode liv ved at gøre det sunde valg til det lette og naturlige valg.

Se nyhed
Dato 18. november 2021

Socialstyrelsens målrettede kursustilbud til ufaglært personale inden for børne- og ungeområdet

Socialstyrelsens Initiativ 7, som er en del af det grønlandsk-danske samarbejde, har i efteråret 2021 indgået et samarbejde med Socialpædagogisk Seminarium (PI/SPS) om at tilbyde målrettede kurser til ufaglært personale, inden for det sociale børne- og ungeområde.

Se nyhed
Dato 10. november 2021

Tillykke til Årets aktive

Ved Maligassiuisut Show uddelte Paarisa, som er en enhed i Socialstyrelsen, Grønlands Idrætsforbund og Elite Sport Greenland priser til rollemodeller og ildsjæle inden for idræt og sundhed, som kan være til inspiration for os alle. Maligassiuisut Show blev vist direkte på KNR TV.

Se nyhed
Dato 2. november 2021

Hyldest af idrættens og sundhedens forbilleder

Paarisa, Grønlands Idrætsforbund og Elite Sport Greenland hylder ildsjæle og forbilleder inden for idræt og sundhed ved Maligassiuisut Show 2021 fredag d. 5. november på Hotel Hans Egede.

Se nyhed
Dato 1. november 2021

Familiecenter workshop

I forlængelse af det Grønlandsk-Danske samarbejde afholdt Socialstyrelsen og Borgerrettet afdeling i uge 41 den første af en række workshops i familiecenter-ledernetværket bestående af kommunernes fagchefer samt ledere og souschefer i de 16 familiecentre.

Se nyhed
Dato 1. november 2021

Forstanderseminar 2021

Døgn- og Visitationsafdelingen i Socialstyrelsen har for forstanderne på de Selvstyreejede døgninstitutioner afholdt Forstanderseminar fra d. 14. til d. 17. september 2021 i Ilulissat.

Se nyhed
Dato 22. oktober 2021

Tusaannga på Facebook og Instagram

Tusaannga, Grønlands nationale telefonrådgivning for børn, unge og voksne, har nu fået sin egen Facebookside og profil på Instagram.

Se nyhed
Dato 22. oktober 2021

Handicapuge Uge 41

Handicapugen foregik i hele landet i uge 41.

Se nyhed
Dato 8. oktober 2021

25 & 40-års jubilæum i Socialstyrelsen

To medarbejdere i Socialstyrelsen blev fejret for mange års tro tjeneste i Selvstyret.

Se nyhed
Dato 5. oktober 2021

Digital samtale kan være vejen til lige muligheder for personer med handicap

Årets handicapuge i uge 41 sætter fokus på ’Tilgængelighed – fysisk, socialt og digitalt’.

Se nyhed
Dato 10. september 2021

Selvmordstanker får børn og unge til at søge hjælp

På Verdens selvmordsforebyggelsesdag, viser årsrapporten for telefonrådgivningen Tusaannga, at selvmordstanker er en af de primære årsager til, at børn og unge søger hjælp.

Se nyhed
Dato 1. september 2021

Alliaq udvider åbningstiderne

Fra den 1. september bliver det nemmere for borgere, der har volds- eller aggressionsproblemer i deres nære relationer, at komme i kontakt med behandlingstilbuddet Alliaq. Åbningstiderne udvides, så telefonlinjerne er åbne alle ugens dage.

Se nyhed
Dato 31. august 2021

Rådgivningsenhed for Sagsbehandlere samarbejder med Qeqertalik Kommune om systematisering af børne- og ungesager

Socialstyrelsens Rådgivningsenhed for Sagsbehandlere er på tjenesterejse i juni og juli 2021, hvor enheden er i gang med systematisering og udarbejdelse af sagslister i samarbejde med sagsbehandlerne for børne- og ungesager i Qeqertalik Kommune, både i Qasigiannguit og Kangaatsiaq, og efterfølgende i Qeqertarsuaq.

Se nyhed
Dato 18. august 2021

Ansøgning om ret til at medtage ledsager

Nu kan du finde en udfyldningsblanket på Socialstyrelsens hjemmeside, når du vil søge om at få dokumentation på, at du grundet dit synshandicap har brug for at medbringe en ledsager ved rejser med Air Greenland og Arctic Umiaq Line.

Se nyhed
Dato 11. august 2021

Opstart af Børn- og ungerejseholdet i Tasiilaq

Initiativ 10, som er en del af det grønlandsk-danske samarbejde, har været i Tasiilaq mellem d. 30. juni og 9. juli med henblik på opstart af Børnerejseholdet. Undervejs besøgte Initiativ 10 også de omkringliggende bygder Isortoq, Kulusuk, Kuummiit, Sermiligaaq og Tiilerilaaq.

Se nyhed
Dato 28. juni 2021

Vejledende kriterier for fastsættelse af plejevederlag

Nu kan du finde vejledende kriterier til fastsættelse af plejevederlag på Socialstyrelsens hjemmeside.

Se nyhed
Dato 22. juni 2021

Alliaq har været i Tasiilaq

Behandlingstilbuddet Alliaq, har været i Tasiilaq mellem d. 27. maj og 2. juni.

Se nyhed
Dato 22. juni 2021

Tættere samarbejde mellem Socialstyrelse, kommuner og døgninstitutioner

Socialstyrelsen har fra 2020 til nu arbejdet på en større indsats for at skabe et tættere samarbejde med landets kommuner og døgninstitutioner.

Se nyhed
Dato 27. maj 2021

Nyt undervisningsmateriale til seksualundervisning

Paarisa som er en enhed i Socialstyrelsen har indgået et samarbejde med Sex og Samfund om at udvikle undervisningsmateriale til seksualundervisning til ældstetrinnet i folkeskolerne.

Se nyhed
Dato 26. maj 2021

Socialstyrelsen lancerer digitalt Killiliisa univers

Socialstyrelsen lancerer et Killiliisa-univers på www.paarisa.gl. Her kan du blandt andet finde den prisvindende dokumentar om seksuelle overgreb: ”Lykken skræmmer mig ikke længere” samt en helt ny podcast-serie.

Se nyhed
Dato 6. maj 2021

Tal med dit barn om brug af sociale medier

Paarisa, Grønlands Politi og Det Grønlandske Kriminalpræventive Råd, PiSiu, opfordrer forældre til at være særligt opmærksomme på deres børns brug af sociale medier.

Se nyhed
Dato 3. maj 2021

Sunde og inkluderende fællesskaber i Uge 18

Uge 18 er ugen, hvor der sættes fokus på og skabes debat om alkoholvaner og drikkemønstre i hele landet. Årets tema: ”Sunde og inkluderende fællesskaber” sætter fokus på trivsel og god mental sundhed hos børn og deres familier.

Se nyhed
Dato 27. april 2021

Teaterstykke om livet efter seksuelle overgreb

Killiliisa rollemodeller fortæller deres historier i det nye teaterstykke ”Tarnima Nammatai”, der sætter fokus på livet efter seksuelle overgreb.

Se nyhed