airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

3 projekter – sådan bruger de tilskuddet

Naturen som terapeutisk behandling for børn og unge med særlige behov, undervisning og information, voldsindsats og flere tiltag har fået gavn af TAPI-uddelingen. Ildsjæle i hele landet har fået gavn af tilskuddet. Her kan du læse, hvad pengene bland andet er gået til.
20. juni 2022
En båd der sejler over spejlblankt vand ind i havn til en by med farverige huse. Det symbolisere hvor tilskuddet bliver brugt i samfundet

Tassa! – en voldsforebyggende indsats for børn og unge

Grønlandske Børn har modtaget midler til opstart af en voldsindsats for børn og unge i Grønland. Pilotprojektet har til formål at udvikle digitale undervisningsmaterialer, der forebygger vold og sætter fokus på sunde, ikke-voldelige relationer. Dette gøres i et bredt samarbejde med bl.a. PiSiu, skolelærere, Socialstyrelsen og skolekonsulenter fra Qeqqata Kommunea.


"Støtten til Tassa! Betyder, at der med indsatsen bliver sat fokus på børn og unges handlekraft. Tassa! giver de unge nye metoder og redskaber til at håndtere konfliktsituationer samt mere viden om vold og konsekvenserne heraf."

- Udtaler Sekretariatschef for Grønlandske børn, Julie Lynge.


Børn og unge med handicap


I Qaqortoq anvendes den terapeutiske effekt ved den grønlandske natur som baggrund til behandling og pædagogik – hvorfor f.eks. børn og unge med særlige behov får mulighed for at skifte hverdagen ud med en tur ud i den sydgrønlandske natur.

Der er også blevet plads til at gøre noget ekstra for børn på handicapområdet, f.eks. får familier til 8 børn med handikap i Qeqertalik en pause fra hverdagen, ved at få en ekstra mulighed for at komme ud og nyde den grønlandske natur, sammen med hjælpere.

Projekter med en faglig vinkel er også blevet prioriteret: i Upernavik, ønsker kommunen at skabe større forståelse for psykiske handikap hos både de som arbejder med mennesker, samt hos pårørende og borgere, hvorfor der både afholdes borgermøder, samt medarbejderundervisning, for at styrke, rumme og håndtere mennesker, som har lidt kriser, afsavn, eller på anden vis er mærket af psykiske handikap.

Familiehøjskoler

Familiehøjskoler er en bred præventiv indsats, som øger børnefamiliers forældrekompetencer. Projekterne har fokus på at hjælpe alle familier med bl.a. forældrekurser, moderne opdragelsesmetoder og familiesamvær. Flere af projekterne er i forlængelse af familiecentre, og udbreder indsatsen til mindre samfund på kysten. Socialstyrelsen er i gang med at udvikle koncepter for dette. Derfor har der i år været ekstra fokus på at støtte projekter med familieundervisning. 4 kommuner har 5 projekter klar, så ved at styrelsen støtter disse, får kommunerne og styrelsen vigtige erfaringer med forskellige måder at arbejde med familiehøjskoler på.