airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Organisationsændringer i Socialstyrelsen

Opgaver vedrørende rådgivning af handicapsagsbehandlere tilfalder Afdeling for Rådgivning for Sagsbehandlere, og opgaver vedrørende døgntilbud til personer med handicap tilfalder Døgn- og Visitationsafdelingen gældende fra d. 17. marts 2023.
3. april 2023
Socialstyrelsens logo til nyheder
Handicapafdelingen i Socialstyrelsen nedlægges og opgaverne fordeles til henholdsvis Døgn- og Visitationsafdelingen og Afdeling for Rådgivning for Sagsbehandlere.

Socialstyrelsen justerer hermed organisationsstrukturen fra 8 afdelinger til 7 afdelinger:
  • Afdeling for Børns Udvikling
  • Afdeling for Rådgivning for Sagsbehandlerer
  • Borgerrettet afdeling
  • Døgn- og Visitationsafdelingen
  • Paarisa
  • Sekretariatet
  • Økonomi

Døgn- og Visitationsafdelingen styrker og kvalitetssikre driften af døgninstitutioner og -tilbud for borgere med handicap samt udsatte børn og unge. Vi styrker samarbejdet, planlægger opkvalificering og koordinerer indsatser på baggrund af løbende behovsafdækninger og analyser med forstandere og kommuner.

Generelle henvendelser der vedrører døgninstitutioner for børn, unge og personer med handicap skal sendes til uupi@nanoq.gl

Afdelings diagram for Døgn- og Visitationsafdelingen

Afdeling for Rådgivning for Sagsbehandlere understøtter kommunale sagsbehandlere og deres ledere i sagsbehandling på børn, unge og familieområdet, handicapområdet og plejefamilieområdet ved at yde råd- og vejledning, sagssupervision og afholdes af opkvalificeringskurser.

Generelle henvendelser til Afdeling for Rådgivning for Sagsbehandlere skal sendes til suinnersuisarfik@nanoq.gl

 

Organisations diagram for Afdeling for Rdgivning for Sagsbehandlere